България

UNA News Bulgaria - младежката онлайн медия на Дружество за ООН в България ще отбележи 5 години от създаването си като събере на едно...

Дружество за ООН в България, с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към ООН и Европейския младежки форум, организира събитие на тема "To be...

Със 180 гласа „за“ от общо 188 гласуващи Общото събрание на ООН избра България за член на Съвета по правата на човека към Организацията....

На 21 септември отбелязваме Международния ден на мира. Датата, избрана през 2001 г., е посветена на укрепването на идеалите за мир и на изграждането...

През април регионалният директор за Източна Европа и Централна Азия към Фонда за население и развитие на ООН (UNFPA), Алана Армитаж бе в България,...

На 26 юни 2018 г., точно седемдесет и три години след подписването на Устава на Организацията на обединените нации, се проведе 13-тото издание на...

ООН

Дружество за ООН в България, с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към ООН и Европейския младежки форум, организира събитие на тема "To be...

Със 180 гласа „за“ от общо 188 гласуващи Общото събрание на ООН избра България за член на Съвета по правата на човека към Организацията....

Климатичните промени и последващият недостиг на вода и храна се превръщат във все по-сериозна предпоставка за развитие на конфликти. Най-предразположените към суша и провалени...

Свят

Климатичните промени и последващият недостиг на вода и храна се превръщат във все по-сериозна предпоставка за развитие на конфликти. Най-предразположените към суша и провалени...

През април регионалният директор за Източна Европа и Централна Азия към Фонда за население и развитие на ООН (UNFPA), Алана Армитаж бе в България,...

Още през 2012 г. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (ФАО) излезе с доклад, според който световните гори играят основна роля в прехода...