През април 2019 г. Франция, Германия и няколко други държави
представиха инициативата Алианс за мултилатерализъм. Тя има две
основни цели: първо, да покаже че повечето държави подкрепят
мултилатерализма и ценят ООН и второ, да се създаде гъвкава мрежа от държави, готови да подкрепят инициативи, които да стимулират международното сътрудничество, да формират коалиции, да постигат консенсус, като правят това по конструктивен и открит начин. Тази гъвкава мрежа би била отворена по принцип за всички независими държави, ангажирани да реагират колективно на най-сериозните проблеми на глобализирания свят.

Инициативата има три основни амбиции:

  1. Защита, запазване и развитие на международното право;
  2. Провеждане на мощни инициативи за укрепване на многостранната система, по-специално, когато липсва или е недостатъчно добре управлявана;
  3. Реформиране и модернизиране на съществуващите международни организации, за да ги направят по-приобщаващи, представителни, демократични, прозрачни, отговорни и ефективни в тяхното функциониране и в способността им да дават конкретни резултати за гражданите.

Създаден официално на 2 април 2019 г. в Ню Йорк, Алиансът за
мултилатерализъм е неформална организация на държави, убедени, че многостранният ред, основан на спазването на международното право, е единствената надеждна гаранция на международния мир и стабилност и че предизвикателствата, пред които сме изправени, могат да бъдат решени само чрез сътрудничество.

Първите осезаеми резултати от този алианс бяха представени през
септември 2019 г. по време на събитие, председателствано от Франция, Германия, Канада, Чили, Гана, Мексико и Сингапур, което събра около 50 министри по време на 74-тата седмица на Общото събрание на ООН на високо ниво. Събитието, озаглавено „Изграждане на мрежата и представяне на резултати“, беше възможност за насърчаване на „многостранност чрез доказване“.

Спечелена беше широка подкрепа за следните конкретни проекти:
• Призив за действия за засилване на зачитането на международното
хуманитарно право и принципните хуманитарни действия, одобрен от 43 държави.
• Парижки призив за доверие и сигурност в киберпространството,
подписан от 17 държави.
• Международно партньорство за информация и демокрация, подписано от 34 държави.
• Инициатива за равнопоставеност на жените и мъжете, подписана от 13 държави.
• Инициативата за климата и сигурността, одобрена от 48 държави.
• 11 принципа за регулиране на леталните автономни оръжейни системи, одобрени от 82 подписали държави.

България е сред учредителите на Алианса за мултилатерализъм.
Имаме само един свят и не може да си позволим да правим грешки. Само с обединени усилия имаме шанс. Мултилатерализмът не е абстракция и няма алтернатива”, каза Екатерина Захариева пред колегите си в Ню Йорк през септември 2019 г. Тя допълни, че България истински вярва в ползите от международното сътрудничество.

Реализирането на тази инициатива ще зависи от успешното убеждаване на повече бъдещи членове, че предложеният алианс не
представлява заплаха за техния национален суверенитет, че може да
допринесе за прагматичното решаване на проблеми и че не е насочен
срещу някоя конкретна държава. Рисковете да се провали или проточи без видими резултати са по-скоро на локално равнище. Много граждани по света са загубили вяра в глобализацията, не се доверяват на своите правителства, подозират международните институции в изграждането на свой глобалистичен дневен ред, който според тях заплашва националния суверенитет.

Именно това е голямата задача на тази инициатива – да разсее
страховете, че многостранността заплашва суверенитета. Националният суверенитет е в основата на международното сътрудничество, то е междуправителствено и на практика утвърждава суверенитета на държавите – членки на ООН.

Мултилатерализмът е доказал своята ефективност и именно с
многостранни договорености и върху принципите на международното право могат да се опазят глобалните публични блага, между които е и здравето. Сега, когато сме вече във фаза на оценка на полезни и грешни стъпки в битката с COVID-19, е време да се мисли и за приноса и участието на СЗО в тази и евентуално в бъдещи глобални пандемии. За борбата с тях светът се нуждае от прозрачен, стъпил върху научна основа, добре координиран глобален подход.

Именно пандемията COVID-19 е призив за мултилатерализъм, прилаган в свят на много промени в областта на технологиите и на международните отношения. Траен остава интересът от мир, сътрудничество и защитени права на човека.

Материала изготви: Петя Димитрова

Източници: UN, MFA