[:bg]Афганистанското законодателство в защита правата на жените[:]

0
1761
Снимка: Pixabay

[:bg]На 14 февруари 2018 г. в Афганистан влезе в сила нов наказателен кодекс, считан за важна стъпка в реформата на наказателното правосъдие в страната и за част от усилията за укрепване на върховенството на закона. Афганистан за пръв път има изчерпателен наказателен кодекс, придържащ се към международните стандарти в наказателното правосъдие и към най-добрите съвременни практики в областта на криминологията. Дали обаче новият кодекс ще предложи по-ефективна защита за афганистанските жени?

Предистория

Предходният наказателен кодекс на Афганистан, в сила от 1976 г., не отговаря на реалностите на 21. век. Още повече че от 2001 г., когато страната бива залята от чуждестранни съветници, са промулгирани голям брой самостоятелни наказателноправни нормативни актове. Кодексът от 1976 г. криминализира деяния като изнасилване и сексуално насилие срещу мъже и жени, но не включва разпоредби, свързани с тормоз или сексуален тормоз. Законът за премахване на насилието над жени (The Elimination of Violence Against Woman Law – EVAW) е първият афганистански законодателен акт, специално насочен към този проблем.

Освен че криминализира тормоза срещу жени и други престъпления, основани на полов признак, законът EVAW включва разпоредби, които имат за цел да гарантират, че държавните институции работят за справяне със социалните и културни модели на тормоз. Според една от предвидените в закона мерки например Министерството на информацията и културата трябва да излъчва програми по телевизионни канали и радиостанции и да публикува статии за повишаване на обществената осведоменост за правата на жените, основните причини за насилието срещу тях и за извършени престъпления срещу жени.

Правна сила на Закона за премахване на насилието над жени

Нормативният акт, който криминализира 22 деяния като насилие срещу жени, е изготвен през 2005 г. Четири години и множество противоречия по-късно, актът бива издаден под формата на президентски указ. EVAW обаче не е ратифициран в парламента, където консервативните депутати го приемат за антиислямски чуждестранен продукт. Народните представители възразяват по-конкретно срещу криминализирането на браковете с непълнолетни и браковете с принудителен характер, на някои случаи на побой над съпруги и на полигамията. Поради това законът има неясно правно положение, но въпреки всичко е се смята за историческо постижение в Афганистан.

Снимка: Pixabay

Мнозина учени-юристи твърдят, че законът има технически недостатъци и неясна терминология и че защитата на афганистанските жени ще бъде по-успешно гарантирана, ако разпоредбите му се прехвърлят в новия наказателен кодекс, който във всеки случай ще бъде основната отправна точка за съдиите отсега нататък. Въпреки това поддръжниците на нормативния акт изтъкват, че отмяната на закон, специално създаден за защита на  афганистанските жени, би бил реакционен ход и отстъпление от вече постигнатото в тази насока.

Основният въпрос пред юристите в момента е дали законът EVAW ще бъде прилаган успоредно с новия наказателен кодекс, или ще избледнее като продукт на определена епоха.

Новият наказателен кодекс

На 4 март 2017 г. преработен наказателен кодекс е приет с президентски указ. Той включва всички разпоредби на Закона за премахване на насилието над жени. Въпреки това, тъй като редица консервативни членове на парламента са се противопоставили на закона EVAW, активисти започват кампания за запазване на закона във вида му от 2009 г. В отговор на техните усилия през август президентът Ашраф Гани нарежда на Министерството на правосъдието да отстрани главата от кодекса, икорпорираща разпоредбите на EVAW. Това води до временно объркване относно статуса на закона.

Новоприетият наказателен кодекс укрепва съответствието на афганистанското законодателство с международните стандарти в областта на правата на човека и наказателното правосъдие. Той включва всички деяния, провъзгласени за престъпления според по Конвенцията на ООН срещу корупцията, Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и трите й протокола. В него намира място и Римският статут, учредяващ Международният наказателен съд, който включва военни престъпления, престъпления срещу човечеството, геноцида.

Според Мисията на ООН за оказване на помощ в Афганистан (UNAMA) влизането в сила на Наказателния кодекс ще доведе до значителни положителни резултати и реална възможност за предизвикване на обществена трансформация. Премахването на главата, наказваща насилието срещу жени, обаче предизвиква загриженост по отношение на осигуряването на възможно най-голяма правна защита на жените.

Техническите изменения в Кодекса ще бъдат от съществено значение, за да се гарантира, че все още се прилагат наказателните разпоредби на Закона за премахване на насилието срещу жените. UNAMA отбелязва, че EVAW остава в сила, като продължава да осигурява цялостна правна защита на жените и да се ангажира с улесняването на диалога относно начините за засилване на криминализирането на насилието срещу жените.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници[:]