Бан Ки-Мун призова страните да ратифицират Парижкото споразумение за климата

entry-into-force

Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун покани лидерите на всички държави на специално събитие на 21 септември 2016 г. да депозират техните документи за ратификация, приемане, одобрение на Парижкото споразумение за климата.

Споразумението ще влезе в сила след като поне 55 държави, които са отговорни за 55% от парниковите емисии депозират ратификационни документи при Генералния секретар.

През декември 2015 г. в рамките на Конференцията в Париж по изменение на климата страните постигнаха съгласие по отношение на ново глобално споразумение. В знак на подкрепа и намерение за постигане на амбициозната цел, на 22 април, 175 държави подписаха Парижкото споразумение на специална церемония в Ню Йорк. Тези подписи обаче представляват само първата стъпка, която трябва да бъде последвана от ратификация и прилагане на споразумението на национално ниво.

Към момента 19 държави са ратифицирали Парижкото споразумението за климата, като сред тях има само една европейска държава – Норвегия.

Своевременното влизане на споразумението в сила ще допринесе за предприемането на реални мерки за борба с климатичните промени. Поради това страните трябва да ратифицират документа възможно най-скоро. Прилагането на споразумението предвижда провеждането на регулярни срещи на всеки 5 години, които да спомогнат за проследяването на прогреса.

България все още не е ратифицирала Парижкото споразумение за климата, което бе подписано от президента Росен Плевнелиев на церемонията в Ню Йорк през април.

Източник: UN, Европейски съвет