България поема председателството на ЕС на 1 януари 2018 г.

Council_of_the_European_Union.svgВече е ясен редът на председателствата на ЕС след като Великобритания се отказа да председателства Съвета на Европейския съюз през втората половина на 2017 г., както бе планувано. Гласуването на британския референдум в полза на Brexit постави множество въпроси един, от които бе коя страна ще заема мястото на Обединеното кралство като председател на Съюза. Доскоро европейските лидери нямаха отговор, като се считаше, че е предложено на Финландия да поеме мястото на ЕС, както и бе обсъждана възможността Белгия да председателства на мястото на Великобритания, която се очаква да задейства процедура за излизане от ЕС.

От днес обаче става ясно, че никоя държава членка няма да председателства Съвета на ЕС на мястото на Обединеното кралство, а всички председателства се изместват с 6 месеца по-рано. Така, България ще поеме тази роля на 1 януари 2018 г. вместо плануваното председателство за втората половина на 2018 г.

Към момента Словакия е ротационен председател на Европейския съюз, а от началото на следващата година Тройката ще бъде завършена от Малта. Новото тройно председателство, което трябваше да започне с Великобритания, ще бъде поето от Естония, след което идва редът на България, следвана от Австрия.

В новия план на председателствата, приет от Съвета на ЕС е включена и Хърватия, която по времето на последното планува не бе включена, тъй като се присъедини към Съюза през 2013 г. Пълният списък на председателствата на Съвета на ЕС до 2030 г. може да намерите тук.

Председателството на Съвета се сменя на ротационен принцип между държавите — членки на ЕС, на всеки шест месеца. През този шестмесечен период председателството ръководи заседания на всяко равнище в Съвета, спомагайки да се гарантира непрекъснатостта на работата на ЕС в Съвета.

Държавите членки, които изпълняват председателството, работят в тясно сътрудничество в групи от по 3 държави членки, наречени „тройки“. Тази система е въведена с Договора от Лисабон през 2009 г. Тройката определя дългосрочни цели и изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси, които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период. Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.

Източници: Съвет на ЕС, Съвет на ЕС

1 COMMENT

Comments are closed.