[:bg]Българските младежки делегати към ООН представиха приоритетите за младите хора в България на 73-тата сесия на Общото събрание на ООН[:]

0
1269
Явор Гочев (л) и Дилиян Манолов (д), българските младежки делегати към ООН за 2017/2018 г., по време на 73-тата сесия на Общото събрание на ООН

[:bg]От 2 до 13 октомври българските младежки делегати към ООН за 2018-2019 г. Дилиян Манолов и Явор Гочев взеха участие в 73-тата сесия на Общото събрание на ООН, като отправиха официално изказване от името на българските младежи в Трети комитет на Общото събрание на ООН, организираха три съпътстващи събития и взеха участие в множество работни срещи и дискусии.

Да говориш пред света

Още през първия ден от работното си посещение Дилиян и Явор отправиха изказване в Трети комитет, който разглежда темите, свързани с права на човека, социални, хуманитарни и културни въпроси. Акцент в речта им бяха приоритетите, изведени чрез анкета сред над 700 млади хора в страната ни – заетост, образование, околна среда, здраве и злоупотреба с наркотични вещества. Младежките делегати обърнаха внимание на насърчаването на предприемачеството сред младежите в подкрепа на включването им на пазара на труда и професионална реализация. Явор и Дилиян призоваха ООН, държавите членки и младите хора да работят активно за реализирането на целите, залегнали в новоприетата от ООН Стратегия за младежта.

Бъдеще на младежката (не)заетост

Първото съпътстващо събитие, което организираха младежките ни делегати към ООН, заедно с представителите Полша, Словакия, Чехия, Унгария, бе свързано с младежката безработица и добри практики за справяне с нея.

Панелисти бяха Явор Гочев, Агнеш Цуда – младежки делегат на Унгария, Пабло Троконис  – представител на Световната федерация на асоциациите за ООН, Андрю Уилсън – постоянен наблюдател към Международната търговска камара, Посланик Михал Млинар – постоянен  представител на Словакия в ООН, Патрик Плавец – младежки делегат на Чехия, а модератор на събитието беше Винисиус Пинйейру – специален представител на Световната организация на труда за ООН.

Българският представител Явор Гочев подчерта, че за младите хора е важно тяхната работа да е значима, а не единствено доходоносна.

Поверителност в дигиталната ера

Българските младежки делегати заедно с младежките представители на Германия, Румъния, Люксембург и Словакия организираха и събитие на тема „Поверителност в дигиталната ера“. На него специален гост бе Томас Лаерт, главен експерт по Общата резолюция за поверителност в интернет между Германия и Бразилия. Панелисти от българска страна бяха и двамата ни делегати, които споделиха предимствата и недостатъците на Общия регламент за защита на личните данни на ЕС (GDPR) и начини за справяне с незакономерното събиране на данни от изкуствен интелект или онлайн роботи.

Семейство, образование, достойна работа за хората със специални потребности

Главното събитие на Явор и Дилиян в Ню Йорк засегна теми, свързани с пълноценното включване на хората със специални потребности. То бе организирано заедно с Агнеш Дзуда, младежки делегат на Унгария и Барбара Антоничова, младежки делегат на Чехия. Панелисти в събитието бяха посланик Георги Панайотов, постоянен представител на България в ООН, и постоянните представители на Унгария и Чехия. Участие взеха и Даниела Бас, от Департамента по икономически и социални въпроси на ООН, както и Анна Берляева, програмен координатор към програма “Деца с увреждания” към УНИЦЕФ. Хората с увреждания са изправени пред множество бариери, свързани с достъпа до качествено образование, намирането на непредубедени работодатели и подкерпа за кариерно развитие.

Събитието показа, че налице са и добри практики, например, устойчивото сътрудничество между представители на хората с увреждания и агенции на ООН като УНИЦЕФ. Дилиян Манолов, който е незрящ, сподели, че всеки може да научи и работи всичко, стига да знае как да търси правилната подкрепа. Тя може да дойде най-лесно, ако специалистите по човешки ресурси получават съответното образование, за да не дискриминират, дори непреднамерено, хората с увреждания при подбор и назначаване на работа. Той добави, че Конвенцията за правата на хората с увреждания е естественият път, по който Целите за устойчиво развитие могат да бъдат постигнати за над 630 милиона човека с увреждания. Барбара Антоничова, която използва инвалидна количка, сподели, че хората със специални потребности не трябва да бъдат успешни само заради шанс или прекомерни усилия, а като естествен процес в съвременните общества.

Явор Гочев и Дилиян Манолов имаха изключително интензивен престой в Ню Йорк, който им позволи и да наблюдават избора на България за член на Съвета за правата на човека. В рамките на работната си визита те проведоха и срещи, които ще допринесат за успешното сътрудничество между Програмите „Младежки делегати към ООН“ в световен мащаб и ще помогнат приоритетите на българските младежи да бъдат изведени и защитени още по-ясно пред света.[:]