Българските младежки делегати със събитие пред ООН за качественото образование в дигиталната ера

0
657

В понеделник започна 58-та сесия на Комисията по социално развитие към Икономическия и социален съвет на ООН (ИКОСОС) и второто работно посещение в Ню Йорк на българските младежки делегати към ООН за 2019/2020, Богомила Корманова и Минко Даскалов. В рамките на Комисията младежките ни представители ще вземат участие по тазгодишната ѝ тема за бездомничеството и преодоляването му чрез достъпни жилища и системи за социална защита за всички.

Важен акцент в рамките на работната им визита е организираното от младежките ни делегати съпътстващо събитие на тема „Качествено образование в дигиталната ера“, фокусирано върху цел 4 от Целите за устойчиво развитие на ООН. В духа на сътрудничеството и на ООН Богомила и Минко организират събитието в партньорство с колегите си младежки делегати от Република Румъния. Участие на събитието ще вземат и постоянните представители към ООН на България и Румъния – посланик Георги Панайотов и посланик Йон Джинга. В рамките на официалната програма ще бъде представен прогреса по Цел 4 в национален аспект, като същевременно ще бъдат идентифицирани и разгледани образователните нужди на младите хора в XXI век и в контекста на бързо развиващите се технологии, както и предизвикателствата и възможностите, които предоставят те. Гост-лектор от страна на ЮНЕСКО ще представи доклада “Futures of Education” („Бъдещето на образованието“), а резултатите от програмата PISA на глобално ниво, както и нейното значение за формирането на млади и активни граждани ще бъдат фокус на дискусиите на присъстващите младежки делегати и образователните експерти от системата на ООН и държавите членки.

Българските младежки делегати към ООН ще отправят официално изказване от името на младите хора в България, стъпвайки върху приоритетите за мандата си качествено образование и заетост. Подсигурявайки подходящи условия за развитие именно в тези два аспекта, значително се намаляват неравенствата, както и рискът от проблеми като социално изключване, бедност и бездомничество, които засягат младите хора. Развитието на ключови компетентности и дигитални умения, както и предоставянето на подходящи работни условия в контекста на достойна работа са част от решенията, които нашите делегати предлагат в речта си.

За пръв път, откакто ООН включва младежки делегати в сесиите си, всички младежки делегати към ООН от държави – членки на Европейския съюз са поканени да участват официално в координационна среща на Постоянното представителство на ЕС към ООН, където ще се срещнат с представители на високо равнище от държавите членки. Там младежките делегати ще представят накратко Програмата „Младежки делегат към ООН“ за съответната страна, както и очакванията си от Комисията по социално развитие.

За да се подготвят за сериозната програма в рамките на 58-мата сесия на Комисията, Богомила и Минко преминаха през серия подготвителни срещи с експерти и представители на Министерството на външните работи на Република България, както и на Министерството на младежта и спорта. 

Работната визита в централата на ООН в Ню Йорк на българските младежки делегати към ООН се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Програмата „Български младежки делегати към ООН“ се координира от Дружеството за ООН в България с подкрепата на Министерството на външните работи.