Общи условия

Общи условия за използване на сайта на UNA News Bulgaria

 1. Общи разпоредби

Моля, прочетете внимателно следните условия за ползване. Те регулират отношенията между ползвателите на сайта, наричани по-долу „Потребител” и UNA News Bulgaria. Чрез използването на сайта и предоставената от него информация, потребителят декларира, че е прочел изцяло и е съгласен с посочените по-долу условия за ползване, приема да ги спазва добросъвестно и носи отговорност при нарушаването или неспазването им.

 1. Дефиниции

При прилагане и тълкуване на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

 1.  ”Потребител” е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайта.
 2.  ”Услуга/и” на сайта включват:
  *    достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/ данни на сайта;
  *    достъп до коментарите и даването на рейтинги в сайта;
  *    създаване и персонализация на потребителски профили посредством регистрация, която дава допълнителни възможности за достъп до информационните ресурси;
  *    получаване на e-mail – бюлетини от регистрираните Потребители на сайта.
 3.  ”Злонамерени атаки на трети лица” – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само претоварване на сървъра, проникване в сървъра, кражба на данни и др.
 4. Под “медия с идеална цел” да се разбира медия, която работи в обществена полза и предоставя информация в публичен интерес. Медията не обслужва корпоративни и/или политически интереси.

III. Общи положения

 1.  UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, работеща в обществена полза. Сайтът предоставя информация в публичен интерес.
 2.  UNA News Bulgaria е проект на Младежка секция към Дружество за Обединените нации България.
 3.  UNA News Bulgaria е неразделна част от Дружество за Обединените нации в България.
 4.  Участието в UNA News Bulgaria е на доброволен принцип. Членовете на екипа не получават доходи и осигуровки от Дружество за ООН в България.
 5.  UNA News Bulgaria изцяло се подчинява на Устава на Дружество за Обединените нации в България.
 6. Авторски права и Етика
 7.  Материалите публикувани в UNA News Bulgaria са свободни за копиране и цитиране, само при изрично упоменаване на UNA News, авторът на статията и препратка (линк) към материала.
 8.  Екипът на UNA News Bulgaria уважава работата на журналистите, блогърите, анализаторите и фотографите. В тази връзка под всички материали публикувани в UNA News Bulgaria, които не са авторски, стриктно се упоменават източниците на текста и източниците на изображенията.
 9.  Екипът на UNA News Bulgaria уважава и зачита правата на човека и се обявява против нарушаването им, в това число и в онлайн средата. Екипът има право да премахва обидни, расистки коментари и послания на омраза под статиите в news.unabg.org и във Facebook страницата на UNA News Bulgaria (https://www.facebook.com/unanews).
 10. Ограничаване на отговорност
 11.  Екипът на UNA News Bulgaria има право да прави промени в материалите, в това число и да премахва статии от сайта.
 12.  Дружество за ООН и UNA News Bulgaria не носят отговорност за вреди от всякакъв характер причинени на трети страни.
 13. Изменение на общите условия
 14.  Доколкото предоставяните от UNA News Bulgaria услуги са разнообразни, постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка със законодателни промени, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно.
 15.  При извършване на промени в настоящите Общи условия UNA News Bulgaria довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им в UNA News Bulgaria. UNA News Bulgaria предоставя на Потребителя срок от 7 дни да се запознае с промените в Общите условия.