[:bg]Глобална мрежа за съдебен интегритет – що е това?[:]

0
1709
Снимка: Pixabay

[:bg]На 9 април ООН постави началото на инициатива, имаща за цел да създаде връзки между съдиите по света, така че да обменят знания за засилването на справедливостта в правораздавателната система. Инициативата за Глобална мрежа за съдебен интегритет (Global Judicial Integrity Network) е дело на Службата на ООН по наркотиците и престъпността (СНПООН).

Какво представлява Мрежата?

Мрежата ще предостави на съдиите платформа за споделяне на добри практики и извлечени поуки и за взаимно подпомагане и обединяване на силите в разработването на нови инструменти за укрепване на целостта в съдебната система и предотвратяване на корупцията в нея. ГМСИ ще служи като платформа за подпомагане на съдебната власт навсякъде, за да поддържа съдебната неприкосновеност, насърчава изграждането на знания и обучението между равнопоставени партньори, предоставя достъп до голяма база данни с хиляди ресурси, добри практики и други съдебни документи за незабавна справка.

Очаква се Мрежата да засили сътрудничеството между съдилищата и трибуналите, носители на различни правни и културни традиции, което е важно с оглед на все по-глобализиращия се свят.

Стартирането на мрежата е резултат от консултации с приблизително 4000 съдии от цял свят, а през последните две години са проведени седем регионални подготвителни срещи.

Изпълнителният директор на Службата на ООН по наркотиците и престъпността Юрий Федотов отбеляза, че съдиите се нуждаят от възможност да обменят опит, добри практики и да се подкрепят. Според Федотов мрежата ще продължи да служи като ресурс за посрещане на нови предизвикателства като онези, които се появяват благодарение на социалните медии и други технологични разработки.

Първото заседание на мрежата ще разгледа и търси решения на някои от основните предизвикателства, пред които са изправени съдиите днес – неправомерната политическа намеса на изпълнителната и законодателната власт, в съдебните назначения и решения, корупцията в правосъдния сектор, намаляването на общественото доверие.

На последващите сесии ще се разгледат редица мерки, които да помогнат на съдебните органи да се справят с предизвикателствата. Сред коментираните мерки са: разработването на кодекси за поведение; създаването на функциониращи дисциплинарни органи и процедури; балансирането на отчетността и независимостта; оценяването на интегритета в съдебната система; въвеждането на правила за оповестяване на финансова информация за съдиите; обучението на съдии относно използването на социалните медии; постигането на по-голяма прозрачност; въздействието на цифровизацията върху съдебната неприкосновеност, съдебните назначения и обучението на съдии.

Мрежата се подпомага от Глобалната програма на ООН за прилагане на Декларацията от Доха –  четиригодишна инициатива, насочена към насърчаване на култура на законност и върховенство на закона.

Материала изготви: Лилиана Софкова

Източници: UN (1) (2) [:]