[:bg]Гутереш: Границите не могат да се затварят на основата на дискриминация[:]

[:bg]

Връщайки се от Етиопия, държавата в Африка, която приема най-много бежанци и която в продължение на десетилетия е отваряла границите си за стотици хиляди бежанци от съседни държави, често пъти и в критични ситуации, бих искал да заявя следното:

Страните имат правото, дори и задължението да управляват отговорно границите си, за да се избегне проникване на членове на терористични организации.

Това обаче под никаква форма не може да се основава на дискриминация, свързана с религия, етническа принадлежност или националност, защото:

– това противоречи на основните принципи и ценности, на които се основават нашите общества;

– това предизвиква разпространение на напрежение и гняв, които могат да улеснят пропагандата на много терористични организации, срещу които всички ние искаме да се борим;

– мерки, които не се основават на солидни разузнавателни данни, обикновено са неефективни, тъй като съществува риск да се формират от текущото състояние на сложните глобални движения на тероризъм;

Също така, аз съм особено загрижен от решенията, които биват вземани по света и които вредят на цялостта на международния режим за закрила на бежанците. Бежанците, бягащи от конфликти и преследване, срещат все повече и повече затворени граници и все по-ограничен достъп до защитата, от която се нуждаят и имат право да получат, съгласно международното бежанско право.[:]