[:bg]Гутереш: Решенията на глобалните предизвикателства трябва да интегрират мир и устойчиво развитие[:]

Снимка: Antonio Guterres; UN Photo / Manuel Elias

[:bg]

Снимка: UN General Assembly

На срещата на Общото събрание на ООН, която се проведе на 24 януари в Ню Йорк, Генералният секретар — Антонио Гутереш подчерта още веднъж необходимостта от припознаване на взаимовръзката между устойчиво развитие и трaeн мир в условията на днешните глобални предизвикателстваклиматични промени, нарастващо неравенство и продължителни конфликти.

Срещата на високо равнище беше под наслов Изграждане на траен мир за всички: Взаимодействие между Програмата за устойчиво развитие 2030 и поддържане на мира. По този повод Генералният секретар на ООН в своето обръщение към членовете Общото събрание каза, че има нужда от глобален отговор, който да адресира причините за даден конфликт и същевременно с това да интегрира мир, устойчиво развитие и права на човека по комплексен начин — от планирането до самото му изпълнение.

Що се касае до Програмата за устойчиво развитие 2030, то тя представлява универсален по своя характер документ, който действа като план за преодоляване на бедността, неравенството и други глобални предизвикателства. Програмата 2030 беше приета на Общо събрание през 2015 г., като Гутереш не пропусна да спомене нейната обвързаност с поддържането на мира.

Повтаряйки думите си от първата среща на Съвета за сигурност за тази година, Гутереш припомни, че превенцията е основен приоритет, независимо дали става въпрос за предотвратяване на конфликт, справяне с последствията от природни бедствия или други изкуствено създадени заплахи, поставящи под въпрос благосъстоянието на общностите.

Снимка: Antonio Guterres; UN Photo/Manuel Elias

Генералният секретар отбеляза още, че за да се постигне това е необходимо да се инвестира в основни услуги, да се създадат връзки между хуманитарните агенции и тези, ангажирани с развитие, да се изградят по-ефективни и отговорни институции, защитаващи човешките права, да се насърчи социалното сближаване и многообразие, осигуряващо пълноценно участие на жени и момичета във всички сфери на обществения живот и не на последно място, да се премине към възобновяеми източници на енергия.

Въпреки това, пред устойчивото развитие понастоящем стоят поне две предизвикателства, според Гутереш. Като едно от тях той посочи образованието, тъй като то е предпоставка както за мир, така и за икономическо развитие. Що се касае до второто — младежката безработица, Генералният секретар на ООН го свърза с избухването на конфликти и възхода на глобалния тероризъм.

ООН вече предприе мерки в тази посока, чрез въвеждането на “нов подход” през април месец миналата година, който се изразява във възможността за приемане на така наречените резолюции за устойчив мир от основните органи Общо събрание и Съвет за сигурност. В своята същност този вид текстове подчертават значението на устойчивото развитие и поддържането на мира, като едновременно с това демонстрират междусекторен, цялостен и интегриран подход за поддържане на международния мир и сигурност.

По думите на Антонио Гутереш, заедно с тези реформи, от решаващо значение е да се изгради едно ново поколение партньорства — с правителствата, гражданското общество, регионалните организации, международните финансови институции, академичните среди и бизнес общността, така че да бъде изпълнена  програмата за действие Адис Абаба , касаеща финансирането за развитие”.

Източници

[:]