Давос: Бан Ки-Мун призова бизнеса към активност за постигането на целите за устойчиво развитие

0
1255
UN Photo/Rick Bajornas

В изявление на Световния икономически форум в Давос, Швейцария, генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун призова световната бизнес общност да изпълни пълноценно своята роля за постигане на амбициозната Програма за устойчиво развитие 2030, която се стреми да премахне бедността, глада и да реши ключови социални проблеми, всичко това в рамките на 15 години. „Моля всички присъстващи тук изпълнителни директори да ни помогнат. Вашето застъпничество и пример могат да бъдат двигател на действия за постигане на достоен живот за всички хора“, каза той пред бизнес лидери по време на събитие относно Глобалния договор, инициатива на ООН от 15 години насам за насърчаване на бизнеса в световен мащаб да приеме устойчиви и социално отговорни политики. „Вие ясно виждате, че отговорните фирми имат огромен потенциал за създаване на достойни работни места, открит достъп до образование и основни услуги, отключване на енергийни решения и слагане на край на дискриминацията. Разчитам на вас да бъдете двигател на световния прогрес“, каза генералният секретар.

Бан Ки-Мун подчерта, че ООН е доказала, че многостранното сътрудничество работи, когато става въпрос за определяне на амбициозни планове, позовавайки се на Програмата за устойчиво развитие 2030 и споразумението в Париж през декември относно изменението на климата като „перспективни и със световен обхват“. „Нашата планета и хората страдат твърде много. Тази година трябва да бъде моментът на превръщането на глобалните обещания в реалност. Правителствата трябва да поведат с решителни стъпки. В същото време, предприятията могат да осигурят необходимите средства и ресурси, които повеждат нашия свят по по-устойчив път“, каза генералният секретар. „Наричам Програмата 2030 нашата „декларация за взаимозависимост”. Светът разбира все по-ясно, че проблемите в една страна отекват в друга. Катастрофално събитие на един пазар може да доведе до кризи по целия свят. Ето защо е толкова важно да се възползваме максимално от нашата колективна сила.“

Бан Ки-Мун наблегна още на жизненоважната необходимост от ангажимент с повече компании за постигане на 17-те цели за устойчиво развитие на Програмата, като се гарантира, че всяка една от тези фирми се ангажира с общочовешки ценности и принципи. „Вие вече сте членове на Глобалния договор на ООН. Разбирате, че извършването на отговорна бизнес дейност е първата стъпка за всяка компания, която иска да допринесе за устойчивото развитие“, добави той. „Глобалният договор вече започва да превръща целите за устойчиво развитие в бизнес действия и иновации. Той разполага с 85 местни мрежи и поддръжници в повече от 160 страни. Точно тук виждам огромна възможност за мобилизиране на действия.“

Целите за устойчиво развитие надграждат върху по-ранните осем Цели на хилядолетието за развитие (ЦХР), които планираха в срок до 2015 г. намаляване на крайната бедност и глада, осигуряване на начално образование за всички, равни възможности за мъжете и жените, намаляване на детската смъртност, подобряване на здравословното състояние на майките, борба с разпространението на ХИВ/СПИН и други болести, осигуряване на устойчива околна среда, участие в глобално партньорство за развитие. Но отбелязаният напредък е неравномерен в различните региони и страни, оставяйки милиони хора назад, особено най-бедните и хората в неравностойно положение по отношение на пол, възраст, увреждания, етническа принадлежност или географско местоположение. Именно затова са поставени новите цели за устойчиво развитие. Те са насочени към широк кръг от въпроси като премахване на бедността и глада, добро здравопазване, качество на образованието, равенство между половете, чиста вода и добри санитарни условия и достъпна чиста енергия, както и достоен труд и икономически растеж, иновации, намаляване на различията, устойчиви населени места, отговорна консумация, действия по предизвикателствата на промените в климата, спиране на замърсяването на океаните и земите и осъществяване на партньорства за постигане на целите.

Източник и снимка: UN News Centre

Изготвил: Моника Антонова