Да насърчим младите, за да създадат устойчива промяна в света

UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten

Изявление на Генералния секретар на ООН

по случай Международния ден на младежта

Младежта на света, съставляваща най-голямото младежко поколение в историята ни, е тази, която може да оглави глобална сила, способна да счупи моделите на миналото и да прокара път за света ни към по-устойчиво бъдеще. Младите са тези, които са пряко засегнати от трагичните противоречия, царящи днес: от крайната бедност до показното богатство, от мъчителния глад до срамното разхищение на храна, от наличието на богати природни ресурси до замърсяващите ги индустрии. Младежта може да намери решения на проблемите, които са заложени в основата на Програмата за устойчиво развитие 2030 г.

В тази първа година на 15-годишния план за по-здравословно, по-безопасно и просто по-добро бъдеще, ние разчитаме на активното участие на младите хора по света да трансформират производството и потреблението на стоките и услугите, така че те да отговарят на основните нужди и стремежи на най-бедните хора по света, без допълнителното претоварване на вече претоварените екосистеми.

Традиционно, младите хора са най-ориентирани във всичко, което се случва, освен това днешната младеж има достъп до повече информация от всяко едно предишно поколение. Тяхната динамика, творчество и идеализъм могат да се комбинират, за да оформят отношението към търсенето и да допринесат за създаването на по-устойчива промишленост.

Младежта вече влияе върху това как светът произвежда, разпространява и консумира, чрез развитие на зеленото предприемачество и чрез проектиране на устойчиви продукти и услуги. Като съзнателни потребители, младите хора са в челните редици, даващи пример за промяна към по-честни, справедливи и устойчиви модели на купуване. Младежите са силни и ефективни застъпници на рециклирането, повторното използване и ограничаването на отпадъците. Те ръководят технологичните иновации, за да насърчат и развият икономиката с ефективно използване на ресурсите.

Чрез нашата инвестиция в младежите, те ще могат да допринесат за нови пазари, качествени работни места, справедлива търговия, устойчиви жилища, устойчив транспорт и туризъм, както и повече възможности, които биха били от полза за планетата и хората.

Горд съм, че Организацията на Обединените нации е активно ангажирана в подкрепа си към младите лидери, които могат да прилагат Целите на устойчивото развитие, включително Цел 12 за устойчиви модели на потребление и производство. Насърчавам всички млади хора да се включат в развитието на Целите и да изискват действия от своите правителства. Моят младежки пратеник е нетърпелив да Ви свърже с нашите кампании, които се провеждат в цялата система на ООН. На Международния ден на младежта, призовавам всички да се присъединят към този глобален тласък за постигане на напредък. Нека да насърчим младите хора с ресурсите, подкрепата и пространството, от които те се нуждаят, за да създадат устойчива промяна в нашия свят.

Бан Ки-Мун

1 COMMENT

Comments are closed.