[:bg]Да преобразим нашия свят: Програма 2030 за България[:]

[:bg]По повод отбелязването на 70 години от създаването на Дружество за Обединените нации в България (ДООНБ) организира конференция “Да преобразим нашия свят: Програма 2030 за България”.

Събитието ще се състои на 25 януари 2018 г. между 13:30 – 18:00 часа в сградата на Съюза на архитектите в България, а след 18:00 ще продължи с коктейл, с който ще отбележи годишнината на организацията.

В програмата на конференцията ще бъдат включени представители на всички заинтересовани от изпълнението на Целите за устойчиво развитие на национално равнище страни, за да може да проследим предприетите до момента в тази насока мерки и стъпки.

В деня на юбилея организацията се стреми да напомни, че с подписването на Декларацията на световните лидери по повод приемането на Глобалните цели за устойчиво развитие на 25 септември 2015 г., всички държави-членки се ангажираха да разработят национални мерки за цялостно изпълнение на Програмата за устойчиво развитие 2030. С провокирането на дискусия ДООНБ цели да съдейства в инициирането на подготовката на първия доброволен национален преглед на напредъка на национално равнище – нещо, което над 100 държави в света вече са направили.

ПРОГРАМА
13:30 – 14:00 – Регистрация
14:00 – 18:00 – Юбилейна конференция „Да преобразим нашия свят: Програма 2030 за България“
18:00 – 20:00 – Коктейл „70 години Дружество за ООН в България“

За да се включите в събитието и коктейла след него, е нужно да се регистрирате тук.
[:]