Деница Тенчева: Намалява младежката безработица у нас

0
2062

dsc_3500

В Панел 1 от национална конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“ се срещнахме с Деница Тенчева-старши експерт дирекция „Политика на пазара на труда и трудова мобилност“ към Министерство на труда и социалната политика. С нея се опитахме да дадем отговори на това какво представлява националната младежка гаранция, кои са предизвикателствата към младите за успешна реализация и кои са конкретните мерки за тяхното разрешаване.

Кои са основните предизвикателства към младите за придобиване на качествено образование и приобщаването им към пазара на труда?

До голяма степен образованието трябва да бъде свързано с потребностите на работодателите. В проучванията и анализите, които направихме, се наблюдава разминаване между това, което работодателите търсят като умения и квалификации, и това, което младите хора придобиват в средното или висшето образование. Тук е мястото на професионалното ориентиране, което има за цел да насочи младите хора какви професии се търсят на пазара на труда сега и в перспектива, за да може младите хора да инвестират усилия, време и средства в едно образование, което след това ще им осигури добро работно място.

От какви професии днес има глад на пазара на труда у нас?

Има дефицити в различни области, но в IT сектора е най-големият недостиг. Има дефицит в медицинския сектор, както и недостиг на педагогически кадри. Все професии, на които след време ще има много голямо търсене.

Какви конкретни мерки предлагат бюрата по труда за реализацията на младежите на пазара?

Ние предлагаме разнообразни услуги и програми за младежи до 29-годишна възраст. Един млад човек, който се регистрира в бюрото, първо прави консултация с трудов посредник и заедно разработват план за действие. В този план набелязват конкретните точки и  стъпки, през които трябва младежът да премине, за да се реализира успешно на пазара на труда. Той може да се включи в подходящо обучение, да придобие допълнителна квалификация, ключови компетентности- езикови, компютърни, професионална квалификация-I, II и III степен, възможности за стажуване и чиракуване. Тези обучения са напълно безплатни за младите, като се поемат изцяло разходите за транспорт и настаняване по време на обучението.След успешно издържан изпит, те получават сертификат, с който могат успешно да си търсят работа. За хората, които нито работят, нито учат, предприемаме допълнителни мерки за тяхното активизиране.

dsc_3493

Какво е национална младежка гаранция?

Националната младежка гаранция е част от мерките, които прилагаме за придобиване на квалификация и успешна реализация на пазара на труда на младежи до 29 години. Националният план за изпълнение на европейската гаранция включва комплекс от мерки, насочени именно към активиране на младите хора в България. Ние работим съвместно с множество институции- държавни, неправителствения сектор и младежки организации, за създаване на качествени кадри на пазара на труда, които ще подпомогнат развитието на икономиката на страната.

Как повлияват резултатите от тази програма?

На този етап отчитаме намаляване процента на неактивните младежи до 29 години и спад в показателите за младежка безработица. Това показва, че това, което правим, заедно, има полза. Ето защо ние продължаваме да работим за подобряване достъпа на заетост на младите и качеството на работните места.