[:bg]Деца без граници[:]

0
913

[:bg]

На 16 декември 2016  във Франция се проведе конференция на тема “Деца без граници: нов начин да се мисли за единодействие в областта на образованието“. Форумът бе организиран съвместно от ЮНЕСКО и Международния институт за планиране на образованието (IIEP) и се концентрира върху резултатите на изследователски проект на IIEP в девет франкофонски държави в Западна и Централна Африка.

Устойчивото развитие в социалните области среща трудности при разпространението на информация на местно ниво. Често ресурсите биват изразходвани по-бързо от предвиденото. Тези пропуски в политическите отношения и координацията между актьорите на международната сцена, създават впечатление у страничните наблюдатели, че международната общност не се справя със задачите, които сама си е поставила. Именно заради това е нужно предоговаряне на съвместната политика и максимално подобряване на приемствеността между решенията на местните власти и общите цели на международната общност.
Все повече се забелязва, че анализите и докладите на местните власти не отчитат реалните предизвикателства пред устойчивото развитие и не създават предпоставки за ефективно сътрудничество между държавите. За да бъде постигната глобалната цел за устойчивото развитие на образованието трябва да бъдат взети под внимание индивидуалните потребности на децата. В момента нито на местно ниво, нито на нивото на сътрудничество между държавите се обръща достатъчно внимание на положителното влияние, което децата могат да имат за развитието на образованието.

Международна общност би трябвало да разшири работното си поле, като вече не се концентрира толкова върху самата територия или територии, а върху отделните индивиди и техния личен образователен статус, независимо от територията, която обитават. Това ще изведе на преден план стремежа към равенство в развитието и универсалност на образователния диалог и ще спомогне съвместните действия на държавите в Международната общност.

Ролята на председател на конференцията беше заета от Джордан Найду, директор на Отдела за подкрепа и координация на образованието до 2030 година. Самият доклад беше представен от Паул Костер, заместник-директор на IIEP. А резултатите от доклада бяха прочетени от Ален Манга от университета в Боргон.

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]