Деяна Костадинова е новият постоянен представител на България към Службата на ООН в Женева

Flag_of_the_United_Nations.svgДеяна Костадинова е назначена за постоянен представител на Република България към Службата на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

Указът на президента е обнародван в Държавен вестник на 9 август 2016 г. :

УКАЗ № 266

На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България

ПОСТАНОВЯВАМ:

Назначавам Деяна Георгиева Костадинова за постоянен представител на Република България към Службата на ООН и други международни организации в Женева със седалище в гр. Женева, Конфедерация Швейцария.

Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.

Издаден в София на 26 юли 2016 г.

Президент на републиката:  Росен Плевнелиев

Източник: Държавен вестник