Дигиталните умения във фокуса на най-голямото младежко събитие в България

14079802_1354135531278283_4968405009734689151_n

Национален младежки форум (НМФ), в партньорство с Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите (МСМРБ) и със сътрудничеството на Фондация „Фридрих Еберт“, селектира 100 представители на младежкия сектор в страната, експерти от различни области на социалните иновации и дигиталните технологии за Националната конференция: „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век“, която ще се проведе от 29 септември до 2 октомври 2016 г. във Варна.

Mладежите ще посочат кои са основните умения нужни за професионалното използване на информационните и комуникационни технологии, ролята на физическите пространства при създаването на условия за развитие на умения и европейския контекст на цифровото приобщаване.

Една от целите на събитието е да дефинира основните понятия като цифрова грамотност, умения и трансверсални умения. Също така ще посочи как и къде могат да бъдат набавени тези умения и пред какви предизвикателства можем да се сблъскаме при тяхното развитие. Активностите в рамките на събитието ще запознаят участниците със свободния пазар на работна сила, програмите за предприемачество (предоставяни от Агенцията по заетостта и Бюра по труда) и европейския мащаб на пазара на труда. Ще бъде изведено и значението на образователната инфраструктура като среда за развитие на умения.

В рамките на конференцията ще бъдат включени 5 панела, които ще обхванат различни теми, свързани с предприемачеството, дигиталните и социалните европейски програми и физическата среда, в които се развиват дигиталните умения. Сред лекторите на събитието ще бъде и евродепутатът Ева Паунова, която ще запознае участниците с документите и директивите, които се развиват в областта на цифровото приобщаване.

Евродепутатът, Момчил Неков, ще участва в кръгла маса на тема „Да подготвим Европа за бъдещето – дигитални умения за всички“, на която ще се дискутират различни начини за съвместна работа заедно, с цел укрепване на човешки капитал, заетост и конкурентоспособност.

Димитър Димитров от MoveBG ще насочи вниманието към националните инициативи за насърчаване на дигиталните умения, представяйки добра практика за обединение в сектора на ИКТ – платформата за общо действие в цифровите технологии Edit.bg.

Във връзка с локалното измерение на развиването на дигитални умения, Байчо Георгиев от 9Academy ще подтикне към размисъл относно изграждането на устойчива среда за консолидиране на умения.

За ролята на споделените физически пространства, като инкубатор за умения и създаване на мрежи, ще разкаже Ангел Спасов, директор на Национален център за дигитална култура към НДК.

Представители на национални институции ще бъдат: Емилияна Димитров от НАПОО (Национална Агенция за Професионално Обучение и Образование) и Деница Тенчева – експерт от Министерство на труда и социалната политика.

С тази конференция организаторите се надяват да повишат информираността на младите хора, свързани с дигиталните умения и необходимостта от такива и да допринесат за тяхното развитие.

На  2-ри октомври  ще се проведе традиционното: XII-то Национално младежко изложение. Изложението ще се състои на пристанището в гр. Варна. Както всяка година младежките организации ще имат свой собствен щанд, на който ще представят своите организации, събития и каузи.

Всички участници в конференцията получават безплатен 3-месечен абонамент за облачно пространство от официалните партньори pCloud. В специално организирано пространство на „облака“, всички участници ще могат да се запознаят детайлно с панелистите на конференцията.