[:bg]Дискусия за Международната година на устойчивия туризъм за развитие [:]

0
1171

[:bg]

На 16-ти февруари Институт за развитие и устойчивост на туризма организира кафе дискусия  на тема „2017 – Международна година на устойчивия туризъм за развитие – възможности, предимства и предизвикателства“ .

Събитието е част от новата инициатива на Института –  „На по чаша кафе“, която цели организирането на периодични срещи между студенти и професионалисти от сектора на туризма и неправителствения сектор.

На срещата ще присъстват специалисти от сферата на регионалното развитие, отговорния туризъм, социалната и солидарна икономика от Франция.

Събитието ще се състои от 18.30 часа в кафе  „Кино“ на ул. „Аксаков“ в близост до 133-то СОУ.

Институтът за развитие и устойчивост на туризма, е новосъздадена френско–българска неправителствена организация, целяща от една страна, да подпомага развитието на Бъглария като актуална дестинация за културен туризъм, а от друга спомага концепциите за отговорност и устойчивост в развитието на сектора да се припознават от обществото. Организацията се занимава с изготвянето на научни изследвания в сферата на регионалното развитие чрез туристическа дейност; създаването на иновации в тази сфера;  запазване и пoпуляризиране на културното и историческо наследство на България; консултирана на  публични и частни организации в сферата; предлагане на отговорни туристически продукти, подпомагащи устойчивото развитие.

Институтът за развитие и устойчивост на туризма си партнира успешно с Министерство на туризма, Световната организация по туризъм, Световната мрежа за отговорни пътувания (Voyagons autrement) и редица български и френски организации.[:]