[:bg]Днес е Международният ден на доброволеца[:]

0
839

[:bg]banner_612x612_eng

Международният ден на доброволеца се провежда всяка година на 5 декември. Той се разглежда като уникален шанс за доброволци и организации  да отпразнуват своите усилия, да споделят своите ценности и да се насърчи тяхната работа сред техните общности, неправителствени организации (НПО), агенции на ООН, държавните органи и частния сектор.

Отделно от мобилизиране на хиляди доброволци всяка година Програмата на ООН доброволци (UNV) допринася за мира и развитието, като се застъпва за признаване на доброволческата дейност и работи с партньори за интегриране на доброволчеството в дневния ред на политиката на развитието.

Чрез възможностите за онлайн доброволчество, доброволци могат да предприемат действия за устойчиво човешко развитие чрез подкрепа на дейностите на организациите за развитие през интернет. Всеки ден хиляди хора доброволстват, онлайн или на терен, което допринася за мира и развитието, постигането на Целите за устойчиво развитие и ангажиране на хората да оформят дневния ред на устойчивото развитие.

Тазгодишният ден на доброволеца на тема „#GlobalApplause – подай ръка на доброволците“, цели припознаването на доброволците по целия свят и всичко, което правят, за да превърнат мира и устойчиво развитие в реалност.

Източник: UN[:]