[:bg]Днес е Международният ден на правата на човека[:]

0
654

[:bg]

Послание на Генералния секретар на ООН по повод 10 декември, Международния ден на правата на човека

Тазгодишното отбелязване на Деня на правата на човека поставя началото на целогодишно честване на 70 години от приемането на едно от най-дълбоките и широкообхватни международни споразумения в света. Всеобщата декларация за правата на човека утвърждава равенството и достойнството на всяко човешко същество и всички човешки права и постановява, че всяко правителство има основното задължение да позволи всички хора да се ползват от всичките им неотменими права и свободи.

Всички ние имаме правото да говорим свободно и да вземаме участие в решения, които засягат нашия живот. Всички ние имаме право да живеем свободни от всички форми на дискриминация. Имаме право на образование, здравеопазване, икономически възможности и приличен стандарт на живот. Имаме право на личен живот и правосъдие. Тези права са релевантни за всички нас всеки ден. Те са основата на мирните общества и устойчивото развитие.

От обявяването на Всеобщата декларация през 1948 г. насам правата на човека станаха един от трите стълба на ООН заедно с мира и развитието. Макар че нарушенията на правата на човека не приключиха с приемането на Всеобщата декларация, Декларацията помогна на безброй хора да получат по-голяма свобода и сигурност. Тя помогна да се предотвратят нарушенията, да се получи справедливост за неправда и да се укрепят националните и международните закони и гаранции за правата на човека.

Въпреки този напредък основните принципи на Всеобщата декларация се преценяват във всички региони. Виждаме нарастваща враждебност към правата на човека и към тези, които ги защитават, от хора, които искат да се възползват от експлоатацията и разделението. Виждаме омраза, нетърпимост, жестокости и други престъпления. Тези действия застрашават всички нас.

На този Ден на правата на човека искам да призная заслугите на смелите защитници и застъпници на правата на човека,  включително служителите на ООН, които работят всеки ден, понякога в тежка опасност, за да защитават правата на човека по света. Призовавам хората и лидерите навсякъде да се застъпват за всички човешки права – граждански, политически, икономически, социални и културни – и за ценностите, които подкрепят нашите надежди за по-справедлив, по-безопасен и по-добър свят за всички.

Антонио Гутереш

Генерален секретар на ООН

[:]