[:bg]Днес е Световният ден за борба със СПИН[:]

0
902

[:bg]%d1%81

1-ви декември е обявен за Световен ден за борба със СПИН, който се отбелязва от 1998 г. Тази година ООН публикува доклад на тема „Жизненият цикъл на подхода към ХИВ“, по случай Световния ден. Докладът разкрива, че младите жени на възраст между 15 и 24 години са особено уязвими от заразяване с ХИВ, с оглед на това, че средно 7500 жени в тази възрастова категория са се заразявали с ХИВ всяка седмица през 2015 г. Данните от проучвания на шест места в Източна и Южна Африка показват, че 90 на сто от 15 – 19-годишни момичета в Южна Африка и 74 на сто от 15 – 19-годишни момичета в Източна Африка представляват 90 на сто от всички ХИВ позитивни сред 10 – 19-годишните.

Повишаване на информираността на подрастващите за риска от  ХИВ, особено сред момичетата и младите жени, е основен приоритет за ЮНЕСКО. „В продължение на повече от две десетилетия ЮНЕСКО подкрепя държавите в начинанията им за превенция на ХИВ, чрез работа за насърчаване на сексуалното образование, както  и чрез други важни здравни въпроси“– каза генералният директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова. „ЮНЕСКО вярва в образованието като крайъгълен камък на устойчив и ефективен подход за превенция на ХИВ … ЮНЕСКО си партнира със Секретариата на UNAIDS в чест на първия Световен ден за борбата със СПИН в ерата на Целите на устойчивото развитие.“ – добави още тя.

Този подход се включва в новата стратегия на ЮНЕСКО за образование, за здраве и благоденствие, което е приведено в съответствие с Целите на устойчивото развитие и Стратегията на UNAIDS 2016 – 2021, и което отразява нарастващото признаване на значителни взаимовръзките между образованието, здравеопазването и благосъстоянието.

Целите  на ЮНЕСКО за цялостно действие включват и превенция на насилието в училищата въз основа на пол, полова идентичност или сексуална ориентация. Тези въпроси ще бъдат разгледани допълнително в бъдещото издание, през декември 2016 година, на Глобално ръководство свързано с половото насилие в училище и на международен симпозиум посветен на  насилието в училище и тормоза: „От доказателства до действия“ в Сеул, Република Корея, 17 – 19 януари 2017 година.

Източник: UNESCO

Върху материала работи: Радостина Ивчева[:]