Днес е Световният ден на уменията на младите хора

wysd-2016-photo-e1467046486636

На 15 юли отбелязваме Световния ден на уменията на младите хора. Темата на тазгодишното отбелязване на деня е „Развитие на уменията за подобряване на младежката заетост“. Подкрепата за младите хора на пазара на труда може да допринесе за изпълнението на Целите за устойчиво развитие, приети от 193 държави членки на ООН в края на 2015 г.

За младите хора е три пъти по-вероятно да бъдат безработни отколкото за възрастните. Те често стават жертва на лоши условия на труд, неравенства и по-продължителен и труден преход от училище към работния пазар. Поради тази причина образованието и придобиването на нови умения са ключови фактори за включване на пазара на труда.

Отбелязването на Световния ден на уменията на младите хора се координира от пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите свързани с младежта.

Източник: UN

1 COMMENT

Comments are closed.