Днес отбелязваме Международния ден на семейството

0
1253
CiInjYkW0AESOY7
Снимка: UN

Международният ден на семейството отразява значението, което международната общност отдава на семействата, както и възможността за подкрепа за тяхното благополучие. Той се отбелязва на 15-ти май всяка година. Денят е обявен от Общото събрание на ООН през 1993 г. с Резолюция A / RES / 47/237 . Международният ден дава възможност за насърчаване на информираността по въпросите и знанията, свързани със семействата, социалните, икономическите и демографските процеси,които ги засягат.

Правителства, неправителствени организации, образователни институции и частни лица насърчават поредица от събития за повишаване на осведомеността, включително националните семейни дни. В много страни, този ден дава възможност да се подчертае значението за семействата. Провеждат се инициативи, които включват семинари и конференции, радио и телевизионни програми, статии от вестници и културни програми. Такива насърчават по-доброто разбиране на нуждите на семействата, но и техните предимства. Семействата остават в центъра на обществения живот, което гарантира благосъстоянието на своите членове, образоването и социализиране на децата и младежите, както и грижата за техните родители.

На този ден всяка година се поставя и фокус върху  глобалните проблеми като прекратяване на бедността, насърчаване на общ икономически просперитет, социално развитие и благосъстояниетна хората, както и защитата на околната среда – предизвикателства пред човечеството, залегнали и в Целите за устойчиво развитие . По-специално, семейно-ориентираните политики могат да допринесат за постигането на целите за устойчиво развитие от 1 до 5, свързани с премахването на бедността и глада; осигуряване на здравословен живот и насърчаване на благосъстоянието на всички възрастови групи; осигуряване на възможности за образование през целия живот и постигане на равенство между половете .

Неслучайно, темата на Международния ден на семейството през 2016 г. се фокусира върху Цел 3 от Целите за устойчиво развитие: Осигуряване на здравословния начин на живот и насърчаване на благосъстоянието на членовете на семействата във всички възрасти.

Тази година идеята е да се повиши информираността за ролята на семейството и семейните политики  за насърчаване на здравословния начин на живот за устойчиво бъдеще. Учени и практици ще разглеждат и въпроси, свързани със семейните среди и работа- семейния баланс за подобряване на здравните резултати на всички членове на семейството. Дискусиите ще се фокусират върху ролята на родителите в младежкото и детско благополучие, с особено внимание към ролята на мъжете.

Семействата играят важна роля за осигуряване здравето и благополучието на децата. Родителите могат да подобрят детските здравни резултати чрез осигуравяне на емоционална подкрепа, осигуряване на превантивни и болни здравни посещения, навременни имунизации и правилно лечение по време на боледуване.

Генералният секретар на ООН Бан Ки-Мун изрази необходимостта от норми и закони, които да осигуряват здравословния начин на живот и благосъстоянието на хората:  „ Справедливото социално и икономическо развитие зависи от справедливи правни рамки и социални норми, които подкрепят правата на жените и децата. Дискриминационни закони и практики, които не дават еднакви права на всички, и които потискат правата на жените и децата, нямат място в съвременните семейства , общности, общества и народи. „

Източник : UN

Изготвил: Андреа Йовева