[:bg]Доклад на генералния директор на ЮНЕСКО за насилието над журналисти[:]

0
967
UN Photo/Devra Berkowitz

[:bg]

UN Photo/Devra Berkowitz
UN Photo/Devra Berkowitz

На 17 ноември ЮНЕСКО представи доклада на генералния директор Ирина Бокова, посветен на сигурността на журналистите и опасността от безнаказаност на престъпленията срещу тях, който е своеобразен преглед на всички покушения срещу журналисти, осъдени от Генералния директор през 2014 и 2015 г. В доклада на генералния директор на ЮНЕСКО са записани имената на 829 журналисти убити през последните десет години, както и 213 през 2014 г. и 2015. Той включва и отговори на въпроси, депозирани от държави членки във връзка с разследването на тези престъпления.

Решение от 39-те държави членки в рамките на Съвета на програмата за интернационално развитие на комуникацията(IPDC), допълнително подчетава, че те са били „в дълбоко безпокойство от увеличаването на актове на насилие срещу журналисти, медийни работници и производители на социални медии в много части на света, включително и в страни, които не се считат за зоните на конфликти.“ Държавите също така изразиха загриженост във връзка с продължаващата висока степен на безнаказаност за убийците, и отбелязаха, че „сигналът, който това изпраща е че насилието срещу журналисти може да остане ненаказано“. В допълнение, Съветът изрази благодарност, че докладът на генералния директор е признат от Статистическата комисия на ООН като принос към усилията за изпълнение на 16-тата Цел за устойчиво развитие.

По инициатива на австрийската делегация в ЮНЕСКО, 29 посланици и делегати се срещнаха на 15 ноември 2016 г. с цел да обсъдят как държавите членки могат по-добре да си сътрудничат помежду си и с ЮНЕСКО за предотвратяване на насилието, защита на журналистите в опасност и преследване на извършителите.

По време на срещата делегатите се споразумяха за ползите от редовен обмен на информация и взаимни усилията на страните, които са готови да поведат борбата за безопасността на журналистите. Те се съгласиха да се срещат най-малко два пъти годишно, за да бъде отчитан напредъкът и да се подновяват  мерките за това как да бъде прекъснат на цикъла на насилие срещу журналисти.

Вижте още:

Престъпления срещу журналисти – хроника на една предизвестена безнаказаност

Върху материала работи: Радостина Ивчева

Източници: Национална комисия за ЮНЕСКО – България, ЮНЕСКО

 [:]