Доклад на УНИЦЕФ за пречките пред образованието на момичета от ромски произход

UNicef (1)

УНИЦЕФ България публикува нов доклад на тема: „Изследване на социалните норми, които възпрепятстват достъпа на ромските момичета до образование.“

Според доклада на организацията през последните 15 години достъпът до образование на момичета от ромски произход отчита положително развитие, а броят на детските бракове и ранните случаи на раждане са намалели. За десет години броят на 18-годишните момичета в съжителство намалява с около 30% и през 2011 г. те са 4334, а броят на 16-годишните в съжителство е намалял с над 33% – те са 1505 през 2011 г. В същото време се отчита и спад в броя на майките на възраст под 16 и под 18 г., които са родили за пръв път: през 2013 г. 2705 момичета под 18 години са родили първо дете, 790 от които са под 16 години. Остава висок обаче броят на момичетата в тази възраст родили второ и трето дете, макар и да се наблюдава лек спад.

По отношение на образованието, 54% от непълнолетните момичета, при които е настъпила женитба, са само с начално или по-ниско образование. Същевременно, докладът отбелязва,  че се наблюдава положителна тенденция на нарастване на завършилите основно образование.

Докладът акцентира върху причините за ранното отпадане на момичетата от ромски произход от училище като този проблем не се дължи единствено на детските бракове, а на комплекс от много други фактори като: социалноикономическото положение на семейството и липсата на средства, ниското ниво на образование и слаба заинтересованост от страна на родителите.

Изследването поставя фокус върху различните модели по отношение на брачна възраст и ниво на образование.

Повече информация за изследването и пълния текст на доклада може да намерите на официалния уеб сайт на УНИЦЕФ България.