Европол ще засили полицейското сътрудничество и борбата с тероризма в ЕС

0
1645

Европейската полицейска служба Европол ще увеличи усилията си за борба с тероризма, киберпрестъпността и други престъпления и способността да реагира по-бързо, благодарение на споразумение между Европейския парламент и Съвета на ЕС относно нови правила, одобрени от членовете на парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Новите правомощия са придружени от стабилни гаранции за защита на личните данни и демократичен контрол. Споразумението ще разшири правомощията на Европол, за да се гарантира, че службата е достатъчно добре подготвена да се противопоставя на увеличаването на трансграничните престъпления и терористичните заплахи.

„Новите правила за Европол са най-добрият отговор, който можем да дадем на терористичната заплаха. Само през последния месец 446 души са били убити. Като законодатели, ние имаме отговорността да се изправим пред това предизвикателство и да вземем мерки. Дължим го на гражданите и на жертвите“, заяви евродепутатът Аугустин Диаз де Мера (ЕНП, Испания).

Бързи и ефективни реакции на новите заплахи

Новият регламент на ЕС ще направи по-лесно за Европол създаването на специализирани звена за незабавно реагиране на нововъзникващи терористични заплахи и други форми на тежка и организирана престъпност. Регламентът също включва ясни правила за съществуващите звена и центрове – като звеното за интернет сигнали, което гарантира бързото отстраняване на уеб сайтове, възхваляващи терористични актове или насърчаващи гражданите на ЕС да се присъединят към терористични организации, както и Европейският център за борба с тероризма, който официално започва работа на 1 януари 2016 г.

В някои случаи Европол ще може и да обменя информация пряко с частни субекти като фирми или НПО, което ще ускори работата на организацията. Например, тя ще бъде в състояние да се свърже с администраторите на социалната мрежа Facebook директно, за да подаде искане за изтриване на уеб страница, управлявана от ИДИЛ, или да поиска подробности за други страници, които е вероятно да са управлявани от същия потребител, така че да се предотврати разпространението на терористична пропаганда.

Запълване на информационни липси

За да се избегне недостигът на информация в борбата срещу организираната престъпност и тероризма, според новите разпоредби държавите членки трябва да предоставят на Европол данните, необходими за изпълнението на задачите на службата. За тази цел, Европол също следва да представя годишен доклад до Европейския парламент, съвета, комисията и националните парламенти с информацията, предоставена от отделните държави членки, с оглед да се насърчи допълнителното споделяне на данни.

Защита на данните и демократичен контрол

Евродепутатите гарантираха, че новите правомощия на Европол ще вървят ръка за ръка с повишени гаранции за защита на личните данни и парламентарен контрол. Европейският надзорен орган по защита на данните (ЕНОЗД) ще отговаря за наблюдението на работата на Европол и за гражданите ще има ясна процедура за обжалване съгласно законодателството на ЕС. За да се гарантира демократичен контрол, работата на Европол ще се наблюдава от съвместна група за парламентарен контрол с членове от националните парламенти и Европейския парламент. Преговарящите от парламента също гарантираха, че всички споразумения за обмен на информация между Европол и трети страни ще бъдат преразглеждани в рамките на пет години след влизането в сила на новия регламент, за да се гарантира, че са съобразени с правилата за защита на личните данни и стандартите на ЕС за полицейската дейност.

Следващи стъпки

Проекторегламентът все още трябва да бъде официално одобрен от Съвета на ЕС, най-вероятно на заседанието на 4 декември на министрите на правосъдието и вътрешните работи, а след това от целия парламент, като в момента е насрочено гласуване на пленарната сесия в Страсбург през април 2016 г. Регламентът ще влезе в сила на 20-ия ден след публикуването му в Официалния вестник на ЕС, като влизането му в сила във всички страни членки на ЕС ще се осъществи на 1 април 2017 г.

Източник: Еuropean Parliament

Снимка: AP Images/ European Union-EP

Изготвил: Моника Антонова