Египет поема председателството на Съвета за сигурност

Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons
Снимка: Wikimedia Commons

От днес Египет ще председателства Съвета за сигурност до края на месец май. Председателството е ротационно и продължава един месец като се осъществява от 15-те членки на Съвета.

Египет беше избран за член на Съвета за сигурност, чийто мандат започна на 1 януари тази година и приключва на 31 декември 2017 г.

Председателството на Съвета за сигурност на ООН през 2016 г. ще се осъществи по следния ред:

май 2016 г. – Египет

юни 2016 г. – Франция (постоянен член на Съвета за сигурност)

юли 2016 г. – Япония

август 2016 г. – Малайзия

септември 2016 г. – Нова Зеландия

октомври 2016 г. – Руската федерация (постоянен член на Съвета за сигурност)

ноември 2016 г. – Сенегал

декември 2016 г. – Испания

Съветът за сигурност на ООН се състои от 15 държави членки – 5 постоянни (Великобритания, Китай, Франция, Руската федерация, Съединените щати) и 10 непостоянни.

Непостоянни членки на Съвет към момента са: Ангола, Венецуела, Египет, Испания, Малайзия, Нова Зеландия, Сенегал, Украйна, Уругвай и Япония.

Непостоянните членки на Съвета се избират на регионален принцип за срок от 2-години. От януари 2016 г. Египет, Япония, Украйна, Уругвай и Сенегал са непостоянни членки като техния мандат ще приключи в края на 2017 г. Ангола, Малайзия, Нова Зеландия, Испания и Венецуела приключват мандата си в края на настоящата година.

Този месец ще бъдат проведени първите в историята публични дебати с кандидатите за непостоянни членки на Съвета за сигурност, организиран от Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA).