Експерти по правата на човека призоваха ООН да компенсира ромите в Косово

0
1164

1ff8d39c-af9c-41ed-9ce8-e88e6754e1be

Двама независими експерти от ООН призоваха Организацията да държи отговорна Мисията на ООН за временна администрация на Косово (UNMIK) за напускането на ромските семейства, подложени на отравяне с олово в лагери за тези, които са разселени в територията.

Консултативната група на по правата на човека (UNMIK), създадена през 2006 г., за да разгледа оплакванията на предполагаемо нарушение на правата на човека, извършени от мисията, изказа мнението си публично миналата седмица.

Прессъобщение, издадено от Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека припомни, че през 1998 и 1999 г., хиляди роми са били принудени да избягат от въоръжения конфликт между сръбските сили и армия за освобождение на Косово и други въоръжени групи от косовски албанци. Много от тях станаха вътрешно разселени лица (ВРЛ) или бежанци в съседните страни и в Европа.

Лагерите на вътрешно разселените лица са създадени в края на 1990 г. в близост до Трепча- комплекс за добиване и топене на метали, въпреки знанието за съществуващата опасност от замърсяването с олово и други форми на токсично замърсяване на околните райони от 1970 г. насам. Лагерите, предназначени да предоставят само временно настаняване- до 90 дни, бяха там в продължение на няколко години. В становището на експертната група се подчертава изключително лошото състояние на лагерите- жителите често нямат течаща вода, електричество, отопление, адекватно здравеопазване или достъп до храна.

„Следя този случай от самото начало“, заяви специалният докладчик на ООН по въпросите на малцинствата, Рита Изсак-Ндиайе. „Отчайващото е, че междувременно животът се бе загубил и много от тях бяха сериозно пострадали“.

Службата на Върховния комисар на ООН по правата на човека отбеляза, че този случай е подаден още през 2008 г. от група от 138 членове на ромската общност, ашкалите и египетската общност в Косово, които първоначално са били поставени в три лагера- Žitkovac, Èesmin Lug и Kablare- след като ромската махала (квартал) е унищожена в Южна Митровица през 1999 г.

„Радвам се, че справедливостта вече е достъпна за една от най-нуждаещите се общности, които трябваше да понесат конфликт, преместване и небрежност“, добави експертът по правата на човека. „Становището на експертната група на ООН отчете нарушение на международните задължения от страна на Мисията на ООН за временна администрация на Косово (UNMIK) и аз се надявам, че Организацията ще отбележи това като важна възможност да държи себе си отговорна“.

Експертната група препоръчва UNMIK публично да признае, включително чрез медиите, неспазването на приложимите стандарти за правата на човека в отговор на неблагоприятното здравословното състояние, причинено от замърсяване с олово в лагерите за вътрешно разселените лица, и да компенсира жертвите както на материални, така и на морални щети.

Специалният докладчик по човешките права на вътрешно разселените лица, Чалока Беяни, който посети засегнатите семейства в Северна Митровица през октомври 2013 г., заяви: „Надявам се, че публичното извинение стигне до жалбоподателите и семействата им и също така, че ще бъдат предприети най-скорошни действия, за да бъде осигурена правна защита на жертвите, за да може да се докаже, че ООН напълно насърчава и гарантира спазването на човешките права на всички, особено на засегнатите вътрешно разселени лица“.

В отговор на изказването, експертната група увери, че констатациите и препоръките на г-н Чалока Беяни по случая ще бъдат споделени с органите на ООН, които работят с бежанци и вътрешно разселени лица като гаранция за недопускане на повторение.

Комисията призна, че въпреки факта, че UNMIK е възложила доклад през 2000 г. относно откритите изключително високи нива на олово в кръвта на засегнатите членове на общността, които живеят във вътрешно разселнически лагери, в резултат не е направен публичнен такъв и не са предприети достатъчно действия за предодвратяването на рискове от експозиция на олово в лагерите.

Според експертната група, Световната здравна организация (СЗО) е предупредила през 2004 г. за хронични необратими ефекти на олово върху човешкото тяло, като призова UNMIK незабавно да евакуират децата и бременните жени от лагерите, но становището или документацията, предоставена от UNMIK показва какви конкретни мерки са предприети в отговор на констатациите и препоръките на СЗО.

Изявлението на експертите относно последствията за правата на човека на екологосъобразното управление и обезвреждане на опасни вещества и отпадъци също е одобрено от специалния докладчик на ООН, Баскут Тунцак и на специалния докладчик на ООН за правото на всеки да се ползва от най най-високия постижим стандарт на физическо и психическо здраве, Дайниус Пюрас.

Независимите експерти или специалните докладчици се назначават от намиращия се в Женева, Съвет по правата на човека, за да проучват и докладват за ситуацията в дадена страна или за конкретна тема по правата на човека. Позициите са почетни и експертите не са платени служители на ООН.

Източник: UN News Centre

Превод: Радостина Ненкова