ЕС за човешките права

[:bg]

150316_eu4humanrights
Снимка: EEAS

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните отношения и политиката на сигурност, Федерика Могерини обяви вчера (15 март) началото на едногодишна кампания на ЕС за човешките права. Целта на инициативата е да постави акцент върху работата на ЕС и неговите държави членки за спазването на човешките права по света.

Според изявлението на Федерика Могерини, инициативата #EU4HumanRights цели да повиши нивото на ангажираност на ЕС по отношение на закрилата на човешките права и да увеличи възможностите за отворен диалог по темата.

Специалният представител на ЕС за правата на човека, Ставрос Ламбринидис заяви, че човешките права са и винаги ще бъдат в основата на това, което е Европейският съюз и това, което прави.

С инициативата се цели организирането на дискусии по темата за човешките права с участието на всички заинтересовани страни като политици, дипломати, медии, бизнес сектора и гражданското общество. Инициативата ще се осъществи в контекста на изпълнението на Плана за дейност за човешките права и демокрация (2015-2019), който бе приет oт външните министри на страните членки през юли миналата година.

Осъществяването на инициативата през настоящата година има важно значение, тъй като през 2016 г. се отбелязват 10 години от Съвета на ООН по права на човека и 50 години от сключването на международното споразумение за гражданските и политическите права и за икономическите и културните права.

В съответствие с инициативата през годината ще бъдат организирани множество събития във всички 28 държави членки на ЕС. Те ще отразяват петте приоритета на Плана за действие за човешките права и демокрация:

  1. стимулиране на активността на заинтересовани страни на местно ниво
  2. обсъждане на предизвикателствата пред човешките права
  3. осигуряване на обстоен подход към разрешаването на конфликти и кризи
  4. по-добра връзка и синхронизация между политиките на ЕС
  5. по-ефективна политика за човешките права и демокрацията

Темите на организираните събития във всяка държава ще бъдат определени на национално ниво под общия лозунг на EU4HumanRights.

Българският външен министър Даниел Митов също подкрепи инициативата.

CdmuAx3W8AAOs85
Снимка: Twitter

Източник: EEAS[:en]

150316_eu4humanrights
Снимка: EEAS

Върховният представител на ЕС по въпросите на външните отношения и политиката на сигурност, Федерика Могерини обяви вчера (15 март) началото на едногодишна кампания на ЕС за човешките права. Целта на инициативата е да постави акцент върху работата на ЕС и неговите държави членки за спазването на човешките права по света.

Според изявлението на Федерика Могерини, инициативата #EU4HumanRights цели да повиши нивото на ангажираност на ЕС по отношение на закрилата на човешките права и да увеличи възможностите за отворен диалог по темата.

Специалният представител на ЕС за правата на човека, Ставрос Ламбринидис заяви, че човешките права са и винаги ще бъдат в основата на това, което е Европейският съюз и това, което прави.

С инициативата се цели организирането на дискусии по темата за човешките права с участието на всички заинтересовани страни като политици, дипломати, медии, бизнес сектора и гражданското общество. Инициативата ще се осъществи в контекста на изпълнението на Плана за дейност за човешките права и демокрация (2015-2019), който бе приет oт външните министри на страните членки през юли миналата година.

Осъществяването на инициативата през настоящата година има важно значение, тъй като през 2016 г. се отбелязват 10 години от Съвета на ООН по права на човека и 50 години от сключването на международното споразумение за гражданските и политическите права и за икономическите и културните права.

В съответствие с инициативата през годината ще бъдат организирани множество събития във всички 28 държави членки на ЕС. Те ще отразяват петте приоритета на Плана за действие за човешките права и демокрация:

  1. стимулиране на активността на заинтересовани страни на местно ниво
  2. обсъждане на предизвикателствата пред човешките права
  3. осигуряване на обстоен подход към разрешаването на конфликти и кризи
  4. по-добра връзка и синхронизация между политиките на ЕС
  5. по-ефективна политика за човешките права и демокрацията

Темите на организираните събития във всяка държава ще бъдат определени на национално ниво под общия лозунг на EU4HumanRights.

Българският външен министър Даниел Митов също подкрепи инициативата.

CdmuAx3W8AAOs85
Снимка: Twitter

Източник: EEAS[:]