ЕС и Армения започват преговори за ново споразумение

0
1755

[:bg]

Европейският съюз и Армения започнаха преговори за ново рамково споразумение за задълбочаване на двустранните им отношения. Началото на преговорите беше дадено от Върховния представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини и министъра на външните работи на Армения Едуард Налбандян.

„Стремежът ни е към всеобхватно рамково споразумение, което включва политическо, икономическо и секторно сътрудничество и взема под внимание новите ангажименти на Армения“, заяви Федерика Могерини. „Нашите споделени общи ценности и силен ангажимент към демокрацията, правата на човека и върховенството на закона ще бъдат в основата на новото споразумение. То ще създаде благоприятни условия за по-тясно сътрудничество в сектори като енергетика, транспорт и околна среда, нови възможности за търговия и инвестиции за двете страни, а също така и за по-голяма мобилност в полза на гражданите както на ЕС, така и на Армения“, добави тя.

Бъдещото споразумение ще замени действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество от 1999 г. и ще осигури нов подем за отношенията между ЕС и Армения в контекста на наскоро обновената Европейска политика за съседство и Източното партньорство. Споразумението също така ще послужи като възможност за окончателно затваряне на страницата на неяснотите, възникнали през 2013 г., когато Споразумението за асоцииране/ Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Армения не се осъществи след решението на Армения да се присъедини към Евразийската икономическа общност.

Стартът на преговорите следва успешното приключване на съвместното определяне на обхвата за рамковото споразумение, включващо политическо, икономическо и секторно сътрудничество и вземащо предвид международните задължения на Армения. Сега тепърва ще започнат същинските преговори между двете страни.

Източник: EEAS

Снимка: Wikipedia

Изготвил: Моника Антонова[:en]

Европейският съюз и Армения започнаха преговори за ново рамково споразумение за задълбочаване на двустранните им отношения. Началото на преговорите беше дадено от Върховния представител на ЕС за външните работи и политиката на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия Федерика Могерини и министъра на външните работи на Армения Едуард Налбандян.

„Стремежът ни е към всеобхватно рамково споразумение, което включва политическо, икономическо и секторно сътрудничество и взема под внимание новите ангажименти на Армения“, заяви Федерика Могерини. „Нашите споделени общи ценности и силен ангажимент към демокрацията, правата на човека и върховенството на закона ще бъдат в основата на новото споразумение. То ще създаде благоприятни условия за по-тясно сътрудничество в сектори като енергетика, транспорт и околна среда, нови възможности за търговия и инвестиции за двете страни, а също така и за по-голяма мобилност в полза на гражданите както на ЕС, така и на Армения“, добави тя.

Бъдещото споразумение ще замени действащото Споразумение за партньорство и сътрудничество от 1999 г. и ще осигури нов подем за отношенията между ЕС и Армения в контекста на наскоро обновената Европейска политика за съседство и Източното партньорство. Споразумението също така ще послужи като възможност за окончателно затваряне на страницата на неяснотите, възникнали през 2013 г., когато Споразумението за асоцииране/ Задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия между ЕС и Армения не се осъществи след решението на Армения да се присъедини към Евразийската икономическа общност.

Стартът на преговорите следва успешното приключване на съвместното определяне на обхвата за рамковото споразумение, включващо политическо, икономическо и секторно сътрудничество и вземащо предвид международните задължения на Армения. Сега тепърва ще започнат същинските преговори между двете страни.

Източник: EEAS

Снимка: Wikipedia

Изготвил: Моника Антонова[:]