ЕС и УНИЦЕФ засилват сътрудничеството си в Югоизточна Европа

[:bg]Европейският съюз и УНИЦЕФ задълбочават сътрудничеството си в Югоизточна Европа. Засиленото партньорство на регионално ниво цели да повиши закрилата на деца от насилие и да подобри приобщаването на деца с увреждания.

От 2011 г. ЕС и Детския фонд на ООН работят заедно в държави, които са със статут на кандидат-членки на Съюза като Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция. Партньорството вече включва и Косово, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

От тази година Европейският форум за хора с увреждания се присъединява към сътрудничеството.

ЕС и УНИЦЕФ допринасят с финансова помощ на стойност над 5 милиона евро. Тя ще бъде инвестирана в регионалното сътрудничество през следващите 3 години, за да бъде всяко дете защитено от всички форми на насилие и равноправен член на обществото.

Източник: European Commission[:en]EU-UNICEF_final_logo

Европейският съюз и УНИЦЕФ задълбочават сътрудничеството си в Югоизточна Европа. Засиленото партньорство на регионално ниво цели да повиши закрилата на деца от насилие и да подобри приобщаването на деца с увреждания.

От 2011 г. ЕС и Детския фонд на ООН работят заедно в държави, които са със статут на кандидат-членки на Съюза като Албания, Босна и Херцеговина, Сърбия и Турция. Партньорството вече включва и Косово, Черна гора и Бивша югославска република Македония.

От тази година Европейският форум за хора с увреждания се присъединява към сътрудничеството.

ЕС и УНИЦЕФ допринасят с финансова помощ на стойност над 5 милиона евро. Тя ще бъде инвестирана в регионалното сътрудничество през следващите 3 години, за да бъде всяко дете защитено от всички форми на насилие и равноправен член на обществото.

Източник: European Commission[:]