[:bg]Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света[:]

[:bg]

Със заключително събитие на 28 юли (петък) от 13:30 ч. в „Музейко“ ще бъдат представени резултатите от проекта „Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света“.

Една от целите на проекта е разпространява информация за приетите от ООН през 2015 г. Цели за устойчиво развитие, както и да предостави обучение на младите да свързват глобалните проблеми с проблемите на местните общности. Проектът е ориентиран към овластяване на деца и младежи и съдържа иновативни подходи базирани върху правата на човека.

В рамките на заключителното събитие ще бъде представен и подготвения за разпространение сред ученици и учители наръчник под заглавие „Заедно срещу предизвикателствата на света”. Наръчникът съдържа информация за Целите за устойчиво развитие, приети през 2015 г. от ООН, за Европейската глобална стратегия, за бежанците и мигрантите. Предложен е богат набор от интерактивни занимания, подходящи за образование по правата на човека и глобално образование.

Събитието ще се проведе от 13:30 до 15:30 часа, а след това присъстващите ще имат възможност да разгледат безплатно „Музейко“ (ул. проф. Боян Каменов, 3). За най-активните има безплатни пропуски за вход в Музейко в избрано от тях време.

Необходима е предварителна регистрация

Проектът се изпълнява от Дружество за Обединените нации в България в партньорство със СУ „Бачо Киро”, гр. Павликени и е реализиран благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи по програма „Дъга“ 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“.[:]