Заедно за социалното предприемачество

0
1589
????????????????????????????????????

Между 13 и 18 юни 2017 г. в гр. София се проведе международно събитие под формата на работно посещение, част от проекта „Гмурни се в социалното предприемачество“ (DIVE into social entrepreneurship). 16 младежи, представители на 8 близки и далечни страни, се събраха, за да дискутират спецификите около социалното предприемачество (чрез участие в кръгла маса и визита в Министерството на труда и социалната политика), за да посетят някои от съществуващите такива предприятия в София (Фондация “Светът на Мария”, Jamba и Хлебната къща) и разбира се, за да обменят добри практики помежду си.

За проекта

17-месечният проект по Еразъм+ „Гмурни се в социалното предприемачество“ (DIVE into social entrepreneurship) стартира в края на миналата година. Координираща организация е Youth Alliance Krusevо (Македония), а партньори и участници в дейностите са представители на организации от още 7 държави: Eurodemos (Румъния), National Youth Forum (България), Association of Active Youths of Florina (Гърция ), International Blue Crescent Relief and Development Foundation (Турция), Intercambio Cultural & Voluntariado – ACI (Коста Рика ), Art22 (Бразилия) и Belle & Co (Република Южна Африка).

По проекта досега са се реализирали: проучвания на местно ниво  във всяка една държава във връзка с развитието на социалното предприемачество – Report_Final_Bg_Final; семинар в Яш, Румъния през февруари; обучения по социално предприемачество във Гърция и Турция между март и май месец.

След работното посещение (Study Visit) в София предстои до края на годината да се проведат и няколко работни наблюдения (Job Shadowing) в по-отдалечените страни.

Работни посещения

През първите дни на работното посещение в София (14 и 15 юни), което цялостно бе организирано от страна на приемаща организация по проекта – Национален младежки форум, участниците посетиха няколко социални предприятия в града: Фондация „Светът на Мария“, Jamba и Хлебна къща, а така също имаха възможността да се срещнат с представители на Министерството на труда и социалната политика.

  • Фондация „Светът на Мария“ (Maria’s World Foundation)

Фондацията работи в посока подобряване качеството на живот и личностното развитие на хората с интелектуални затруднения. Дневният център „Светове“, който бе обект на посещение от участниците по проекта, е открит през 2013 г. и от тогава досега предоставя услуги на 32–ма пълнолетни младежи, които до този момент са били отхвърляни като интелектуално увредени. Тук те се обучават в придобиване на ежедневни и трудови умения, вземайки участие в 4 на брой ателиета. Най-новата им дейност от 2015 г. е предоставяне на кетъринг услуги, като на младите хора с интелектуални затруднения не само им се предоставя възможност да приготвят ястията, но и да се включат в сервирането им и представят в реална работна среда придобитите трудови и социални умения. Повече информация можете да откриете тук.

 

 

  • JAMBA

Мисията на JAMBA е да допринася за професионалната реализация на хората с увреждания в България, бидейки посредник между тях и работодателите на пазара на труда. Предприятието предоставя онлайн платформа за осигуряване на среда за предварителна подготовка и последващ подбор – своеобразна среща между работодател, който набира кандидати за работни места и кандидати с различни възможности, които могат да отговорят на изискванията, съобразени с техните индивидуални потребности за достъпна работна среда. Освен това екипът предлага възможност за изграждане на капацитет у хората с увреждания, чрез консултантски услуги и безплатни обучения за развиване на ключови компетенции и умения (JAMBA MIXER). Целите на JAMBA за 2017 година са: информираност на бизнеса за потенциала на хората с различни възможности; подготовка на кандидати в IT сферата с тенденция за разширяване на обученията и в други квалификационни сфери; наети и задържали се на работа минимум 500 JAMBA ГЕРОИ. За повече информация – тук.

  • Хлебната къща

Хлебна къща „НадЕжко”, част от Мрежа Хлебни къщи, е социално-културен център и фурна-социално предприятие, чиято цел е ясно очертана още в логото й – „ Месим за да се смесим”. Мрежа Хлебни Къщи е организация, създадена, за да свързва хора от различни етноси, възрасти и социален статус около хляба. „Театър на трохите”, „Кухненска музика”, „Сеене-смесване-споделяне” и „Пекари без граници” са част от проектите им, обединени от създаването на хляб, които целят да спомогнат интегрирането на хора със специални нужди и бежанци, както и кариерното ориентиране на млади хора. „НадЕжко” обучава и назначава хора със специални нужди и млади хора от домове. Повече информация ще откриете тук.

 

  • Министерството на труда и социалната политика

Посещението в министерството на труда и социалната политика (МТСП) събра на едно място младежите-участници по проекта, представители на Национален младежки форум и представители на институцията – заместник-министъра на МТСП – Султанка Петрова и експерти. Обсъдиха се следните теми: какви са политиките, които се развиват по отношение на дефиниране на социалното предприемачество; съществуват ли финансиращи програми на национално ниво, насочени към социалните предприемачи; как може да се задълбочи междусекторното сътрудничество по темата. След като беше отговорено на поставените въпроси, диалогът се пренесе в кратко представяне на добри практики от чужбина.

Кръгла маса

След успешно преминалите визити, на 16 юни се проведе кръгла маса на тема „Социално предприемачество“, в която участниците по проекта имаха възможността да обсъдят съвместно с представители на фондациите „BCause“ и „Reach for change“, както и на Национален младежки форум, важни въпроси, като: как следва да се дефинира термина „социално предприемачество“ и има ли нужда от дефиниция, какви са предизвикателствата пред устойчивостта на социалните предприятия и какви са международните добри практики.

През последните дни, прекарани в България, участниците стартираха работа по съвместни проекти, които към момента успяха да развият на идейно ниво, а така също получиха експертна консултация за възможностите, които предоставя програма Еразъм+ във връзка с финансирането им.