Започна оценяването на кандидатурите за Европейска младежка столица 2019

logo_capital

На 1 април започна процедурата по оценяване на кандидатурите за Европейска младежка столица за 2019 г. Селекционният процес започна след сформиране на 13-членното жури. През следващите три седмици, то ще оцени кандидатурите на 13 европейски градове, като в края на процеса ще бъдат избрани петте кандидатури, преминаващи към следващия етап на конкурса.

Журито на конкурса се състои от представители на Европейския парламент, Европейския младежки форум, Съвета на Европа, ОССЕ, европейските онлайн медии Euroactiv и Politico Europe, Фондация „Schwarzkopf“млада Европа, Комитета на регионите и други.

Градът, носещ званието Европейска младежка столица организира инициативи и проекти, с които да се демонстрира активната роля на младите хора и младежките организации в обществото. Първата Европейска младежка столица е град Ротердам, Холандия през 2009 г. Настоящата столица на младежта е град Ганджа, Азербайджан, а през следващата година български град ще покаже приноса си в развитието на младежкото участие. Варна постигна успех в конкурса през ноември 2014 г., когато бе избрана за Европейска младежка столица за 2017 г.

Източник: Европейски младежки форум