Защо участвам в Модел ЮНЕСКО?

1
2266

dfx_1748

В усилията си да бъдат активни и да работят за личното си самоусъвършенстване, множество млади хора избират да се включват в различни извънучебни доброволни занимания. Една такава възможност за младежите в страната да бъдат ангажирани с полезна дейност, развивайки междувременно знанията и уменията си във връзка с мира, толерантността и солидарността, е предоставена от Организацията на обединените нации (ООН) и нейната специализирана агенция – Организация на обединените нации за образование, наука и култура (ЮНЕСКО). Още в средата на миналия век двете организации създават възможност за младите хора – ученици и студенти в държавите членки – да се включат в т.нар. система от асоциирани към ЮНЕСКО училища и мрежа от клубове за ООН. В България това са Мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО в България и Националната мрежа от клубове за ООН на Дружество за ООН в България.

Миналата седмица ви разказвахме за едно събитие на Дружество за ООН в България, организирано с подкрепата на Министерството на образованието и науката – Регионален ученически Модел ЮНЕСКО, в рамките на което на едно място се събраха представители на училища от тези мрежи, намиращи се в градове от Северна България. Инициативата, която се проведе между 21 и 23 октомври в гр. Велико Търново, бе част от Националния план за отбелязване 60-тата годишнина от членството на България в ЮНЕСКО и целта й бе да повиши компетенциите както на учениците, така и на техните учители. Повече за това как протече събитието ден по ден, можете да прочетете тук.

По време на симулационната игра зададохме няколко въпроса на учениците, които в ролята на делегати от различни държави имаха възможността да дискутират актуални теми в рамките на два паралелни комитета към ЮНЕСКО – по темата „Образованието като фундаментално право, което дава възможности“ или по тази за „Световното културно наследство – търсене на баланс между туризма и опазването на паметниците на културата“.

Явор Генчев, 17 г., Национална априловска гимназия, гр. Габрово – част от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО

Делегат на коя държава си и в кой комитет участваш в рамките на Модела? Представлявам Нигерия и участвам в заседанието на тема „Образование“.

С какво асоциираш държавата, която представляваш? След като подробно се запознах с моята държава, мога да кажа, че най-интересен за мен е фактът, че Нигерия има над 250 етнически групи, което от своя страна поражда доста проблеми при уеднаквяване на образование и равни права. Освен това, тя е най-многолюдната държава в Африка и е разделена на две – религиозен север и юг.

Какво ти направи най-голямо впечатление от Модела? Дебатът беше много интересен, а честно казано нямах точно тези очаквания. Впечатли ме това, че никой не поиска почивка през нито един момент, защото всички бяха твърде ентусиазирани и отдадени на дебатирането.

Какви са предимствата за теб като участник? Досега не съм участвал в такъв форум. Тук имах възможността не само да се срещна с много интересни млади хора, но и да се уча да изразявам мнението си по време на дебатите, което не винаги показваше съгласие и често можеше да доведе до спорове. Да вляза в ролята на истински дипломат също е голямо предимство за мен.

dfx_1989

Двама ученици от МГ „Баба Тонка“, гр. Русе – част от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО

Делегати на коя държава сте? Представляваме Южноафриканската република.

С какво асоциирате тази държавата? 1. Екзотика/ 2. Колоритност.

Какво ви направи най-голямо впечатление от Модела? 1. Споренето по становищата, водейки се не по личното мнение, а вземайки предвид интересите на съответната държава. Беше ми интересно да наблюдавам как останалите делегати успяват да лавират между двете. / 2. Най-много ме впечатлиха различните гледни точки на отделните държави. Хората, държавите и самият начин на представяне на информацията за съответната държава са толкова различни и интересни.

Какви са предимствата за вас като участници?  1. Предимство за мен бе да разбера как делегатите от другите страни виждат образованието. Темата, дори и обсъждана на ниво световни институции, в много държави остава незасегната. У нас например, образованието рядко е тема на разговор сред младежите. / 2. Предимство за мен е възможността да успея да се информирам за реалната ситуация в другите държави – каква е ситуацията там и какви са техните проблеми.

dfx_1792

Ученичка от ПГПЧ „Петър Богдан“, гр. Монтана – част от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО

Делегат на коя държава си и в кой комитет участваш в рамките на Модела? Република Аржентина; Заседание 2 – Културно наследство.

С какво асоциираш държавата, която представляваш? Първата асоциация, която ми идва на ум, е перунизмът.

Какво ти направи най-голямо впечатление от Модела? Най-много ме развълнуваха дебатите, както и различните гледни точки и мнения.

Какви са предимствата за теб като участник? За мен като човек, който се интересува от международни отношения, чисто от образователна гледна точка, Моделът е възможност да видя как се процедира при такива заседания и да реша, дали това е нещо, с което бих искала да се занимавам по-нататък.

dfx_1877

Ванислав Николаев, 16 г., СУ „Бачо Киро“, гр. Павликени – част от Националната мрежа от клубове за ООН

Делегат на коя държава си и в кой комитет участваш в рамките на Модела? Египет; Заседание 2 – Културно наследство.

С какво асоциираш държавата, която представляваш? В държавата се водят много разгорещени дебати по темата за културното и историческо наследство, но най-силно впечатление ми прави това, че там строго спазват определени закони и налагат големи санкции за тези, които ги нарушават.

Какво ти направи най-голямо впечатление от Модела? Въпреки че не бях от най-активните в дебатирането, все пак вземах известно участие и научих много нови неща за културата и образованието, които ще ми бъдат много полезни занапред. Ще продължавам да кандидатствам за такива мероприятия.

Какви са предимствата за теб като участник? Моделът ми даде самоувереност да изказвам мнението си и борбеност да не се отказвам. Занапред, когато съм включен в дебат, без притеснение ще отстоявам позицията си.

dfx_1786

Ученик от ПГПЧ, гр. Шумен – част от мрежата на асоциираните училища към ЮНЕСКО

Делегат на коя държава си и в кой комитет участваш в рамките на Модела? Падна ми се честта да защитавам интересите на Руската Федерация по време на заседанието за културно-историческото наследство.

С какво асоциираш държавата, която представляваш? Асоциирам Русия с християнската религия – държавата е съединителен  център на източното православие, както и с това, че е  символ на славянската култура.

Какво ти направи най-голямо впечатление от Модела? Впечатли ме това, че моделът е много по-интересен, отколкото очаквах. Представях си нещо много по-сухо и скучно, защото в началото имахме да четем тонове листа информация. Всъщност се оказа много приятна игра, в която сме в ролята на истински делегати. Често по време на дебатите се замислям за моето мнение по дадени въпроси, но заради симулационния формат на играта, се опитвам да защитавам руските интереси. Много напомня на актьорската игра.

Какви са предимствата за теб като участник?  Най-важното – вече когато гледам новини и чуя термини като „резолюция“, „събрание“ и т.н., ще знам какво всъщност означават. Сега ми се наложи да участвам в разписването на резолюция и вече осъзнавам защо истинските делегати се бавят с месеци – то наистина е сложно.

dfx_1837

Очаквайте скоро и интервю с преподавателите, които също бяха участници в събитието, но в рамките на обучителен семинар по темата за глобалното образование. Те споделиха вижданията си относно образователната система у нас и как тя би могла да се подобри с подходите на неформалното учене.

1 COMMENT

Comments are closed.