За първи път честваме Международния ден на делегата

0
1135
Снимка: UN Photo/Historical Photo

Международният ден на делегата се отбелязва в чест на представителите, избрани да действат от името на своята страна – да обсъждат и координират споразумения, да формират съюзи и да преследват общи цели. Честването на този ден се насърчава от ООН, като на 25 април 2020 г. се отбелязва за първи път.

Защо 25 април е избран за Международен ден на делегата?

Датата съвпада с годишнината от началото на конференцията в Сан Франциско, известна още като Конференцията на ООН за Международната организация. На 25 април 1945 г. делегати от петдесет държави се събират за първи път в западноамериканския град след опустошението на Втората световна война, като целта им е да създадат организация, която да възстанови световния мир и да наложи правила на следвоенния световен ред.

В конференцията, която продължава два месеца, взимат участие 850 делегати. Те представляват над осемдесет процента от световното население – хора от всяка световна религия и континент. Заедно работят по създаването на организация, която да запази мира и да спомогне за изграждането на по-добър свят.

На 26 юни 1945 г., Хартата на Обединените нации е подписана от представители на 50-те страни, присъствали на конференцията. Споразумението води до създаването на Организацията на обединените нации, която към момента се състои от 193 държави-членки и служи като основна международна сцена за колективен диалог между делегатите на съответните страни. Полша, която няма правителство по време на конференцията, подписва Хартата по-късно, като по този начин увеличава броя на държавите-учредители до 51.

Защо са важни делегатите?

Делегатите са основната градивна частица на ООН, без тях организацията не би била това, което е. Те договарят споразумения и се координират с държавите, които представляват. Някои формират съюзи, други се борят за компромиси, като по този начин олицетворяват мултилатерализма, на който се опира ООН.

Делегатите представляват своите държави на срещи в ООН. Освен ако не присъства политик от по-висок ранг, те говорят и гласуват от името на своята страна на Общото събрание на ООН и други форуми, като например Съвета за сигурност на ООН. Делегатите биват назначавани от своите страни, следователно  следват интересите на правителството, на което служат.

Първо честване

С цел повишаване на осведомеността за ролята на представителите и делегатите на държавите-членки в ООН, Общото събрание на ООН обяви 25 април за Международен ден на делегата. В своята Резолюция 73/286 Общото събрание припомня постижението на конференцията в Сан Франциско и признава решаващата роля на делегатите за изпълнение на основните цели на организацията.

Сред основните цели, преследвани от делегатите, са поддържането на международния мир и насърчаването на зачитането на правата на човека и основните свободи.

Международният ден на делегата през 2020 г. е специален по две причини. Тази година не само отбелязваме повода за първи път, но и бележим 75-тата годишнина от конференцията в Сан Франциско – събитието, което полага основите на Организацията на обединените нации.

 Какво е да бъдеш младежки делегат?

Програмата  „Български младежки делегати към ООН“ стартира през 2006 г. Тя се координира от Дружеството за ООН в България и се осъществява с подкрепата на Министерството на външните работи на Република България. Основната мисия на младежките делегати е да бъдат мост между младите хора в България и институциите, както на национално, така и на международно ниво. Това се осъществява чрез провеждане на регулярни срещи с младите хора в страната и запитвания сред тях, с цел идентифициране на техните основни предизвикателства и потребности.

Българското правителство, в лицето на Министерство на външните работи, и Българското представителство в ООН разпознават програмата „Български младежки делегати към ООН“ като легитимния глас на младите хора в България. По този начин двама български младежи всяка година участват в процеса на взимане на решения на най-високо международно равнище и осъществяват на практика младежкото включване в създаването на политиките и стратегиите, засягащи младите хора.

По случай деня, Дружеството за ООН в България и българските младежки делегати към ООН отговарят на въпроса „Какво означава да бъдеш младежки делегат?“.

„Да бъдеш младежки делегат е прозорец към света!“, казва Ива Цолова, един от двамата български младежки делегати за 2016/2017.

Вижте отговорите на другите български младежки делегати във видеото:


Материала изготви: Роберта Гуевска

Източник: UN