[:bg]Избран е новият пратеник на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта[:]

[:bg]

Снимка: UN

Джаятма Викраманаяке от Шри Ланка е новият пратеник на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта.

Викраманаяке е родена през 1990 г. Завършила е „Устойчиво развитие“ в Университета Коломбо в Шри Ланка. От 21-годишна възраст Викраманаяке представлява младите хора във форуми на ООН на най-високо международно ниво. Участвала е в инициативи на Организацията като съставянето на Декларация по случай Деня на младежките умения. Новият пратеник за младежта също така е имала ключова роля за трансформирането на младежкия сектор за развитие най-вече на национално ниво и по-специално чрез създаването на движението „Hashtag Generation“ за гражданска и политическа ангажираност на младите.

Професионалният път на Викраманаяке включва работа в Парламента на Шри Ланка и Министерството на младежта, както и в Младежкия парламент на страната. В периода 2012-2013 е младежки делегат на Шри Ланка към ООН.

Очаква се Джаятма Викраманаяке да работи за усиленото включване на ООН по отношение на младежкото участие в устойчивото развитие, права на човека, мир и сигурност и хуманитарна дейност.

Пратеникът по младежките въпроси има водеща роля в изпълнението на визията на Генералния секретар за приоритизиране на младите в дейността на ООН и осигуряване на включването на младежта във всички области от дейността на ООН.[:]