Изкуството като средство за преодоляване на културните стереотипи

Дружество за ООН в България, с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към ООН и Европейския младежки форум, организира събитие на тема “To be or not to be? The answer: Art”, в което ще бъде представено изкуство под формата на музика, танци и поезия от българския и арабския свят.

Събитието е трето и финално от проект “From Barriers to Bridges”, който има за цел включването на бежанци чрез българо-арабски езиков и културен обмен и ще се състои на 20 октомври от 17:30 ч. в зала за събития “В парка”.

Всички желаещи да присъстват, могат да заявят присъстието си като попълнят формуляра.