[:bg]Изкуството като средство за преодоляване на културните стереотипи [:en]Art as a tool for breaking cultural stereotypes [:]

[:bg]Дружество за ООН в България, с подкрепата на Върховния комисариат за бежанците към ООН и Европейския младежки форум, организира събитие на тема „To be or not to be? The answer: Art“, в което ще бъде представено изкуство под формата на музика, танци и поезия от българския и арабския свят.

Събитието е трето и финално от проект „From Barriers to Bridges“, който има за цел включването на бежанци чрез българо-арабски езиков и културен обмен и ще се състои на 20 октомври от 17:30 ч. в зала за събития „В парка“.

Всички желаещи да присъстват, могат да заявят присъстието си като попълнят формуляра.[:en]The United Nations Association of Bulgaria, with the support of UNHCR and the European Youth Forum, is organizing an event themed „To be or not to be? The answer: Art“, where we will present art in musical, dance and poetry form from both the Bulgarian and the Arabic world.

This is the third and final event of the project „From Barriers to Bridges“ focused on refugees inclusion via a Bulgarian-Arabic language and cultural exchange.

Pre-registration is required here.[:]