Източен Тимор: Жените, мирът и сигурността

 

1325_logo_v_blue (1)
Снимка: UN Women

Източен Тимор прие Национален план за жените, мира и сигурността за период от пет години. Това е третата страна в Югоизточна Азия, която прие плана на основа на Резолюция 1325 на Съвета за сигурност на ООН.

Планът беше одобрен от Министерския съвет на страната на 26 април и обхваща Резолюция 1325, която призовава към зачитане на приноса на жените в изграждането на мира, особено в процесите на вземане на решения на най-високо ниво. Той обхваща четирите стълба на Резолюцията – участието на жените, превенция, защита и изграждане на мира. Планът допълва Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените в региона. Филипините и Индонезия са останалите две страни в Югоизточна Азия, които също прилагат плана за намаляването дискриминацията на женския пол.

Планът предвижда конкретни действия за активното включване на жените и участието им във всички аспекти на постигането на мирa. Той има за цел да повиши ролята на жените в предотвратяването на конфликти, както и да гарантира живот без насилие. Премиерът Руи Мария де Араужо подчерта като особено важно обучението на деца в опит за прекратяването на насилие.

„ООН Жени“ Източен Тимор осигурява техническата подкрепа в изпълнението на плана с подкрепата на Министерството на вътрешните работи, държавния секретар за поддръжка и социално-икономическо развитие на жените и организациите на гражданското общество.

Жените  имат своя значителен принос в борбата за независимостта на Източен Тимор, възстановяването на страната след конфликти и осигуряване мирното й развитие. Ето защо министърът на вътрешните работи каза, че „планът трябва да се приложи както за насърчаването на участието, така и за равенството между половете на жените.”

„Парламентарното представителство на жените в Източен Тимор е най-високото в региона на Азия и Тихия океан”, заяви заместник-представителят на ООН Жени Източен Тимор Сунита Камина. „Жените на тези позиции трябва да се чувстват овластени да надигнат глас и да бъдат чути.”

Държавният секретар за подпомагане и социално-икономическо развитие на жените, Венеранда Лемос, каза, че държавните институции трябва да използват бюджета, за да изпълнят плана за пет години. „Ние имаме отговорността да отделим средства, защото инвестициите в жените е инвестиция в бъдещите поколения на нацията.”

За Резолюцията:

На 31 октомври 2000 година Съветът за сигурност на Организацията на Обединените нации приема Резолюция 1325 за жените, мира и сигурността. Резолюция 1325 е първо: за онези жени, които пряко са засегнати от военните конфликти и второ: подчертава важната роля на жените във всички аспекти в постигането на мирa, опазването на мира и укрепването на мира. Сред целите на Резолюцията са:

  • Повишаване ролята на жените на всички нива на вземане на решения;
  • Осигуряване на баланс между половете в структурите, участващи в мисии и операции, особено в компоненти, които имат пряк контакт с местното население. Участието на жени-военнослужещи придобива особено значение в придобиването на допълнителна информация и в общуването с пострадалите, бежанците и организациите на местните жени;
  • Премахване на неформалните ограничения за жени в професионални направления, специалности, специализации, образователно-квалификационни степени и форми на обучение.

Източници: UN Women, Министерство на отбраната

Изготвил: Андреа Йовева