Изявление на българския президент пред 71-вото Общо събрание на ООН

0
1369
mm_1474615855
Снимка: Bulgarian Presidency/В. Николов

Г-н Председател,

Ваши превъзходителства,

Дами и господа,

Поздравяваме Негово Превъзходителство г-н Питър Томсън за поемане на председателството на Седемдесет и първата сесия на Общото събрание на ООН и отправяме благодарност към Негово Превъзходителство г-н Моенс Люкетофт за неговата ангажираност и целенасочени усилия за насърчаване на прозрачността и ефективността в системата на ООН.

Темата на Общия дебат тази година “Целите за устойчиво развитие: универсален тласък за трансформиране на нашия свят”, е изключително важна за всички нас. Цялостното и навременно изпълнение на Целите за устойчиво развитие ще има решаващо значение за гарантиране на напредък и просперитет в целия свят, за укрепване на мира и за превръщане на нашата планета в по-добро място за живеене.

Мирът и свободата днес са подложени на изпитание. Свидетели сме на най-влошената среда за сигурност след края на Втората световна война. Националните граници и международните принципи са застрашени. В много региони властва война и терор. Държави и институции се разпадат. Днес светът изгуби равновесие. Свидетели сме на нестабилни региони, несигурни граници и разтревожени граждани. Тероризмът се разраства. Никой не е имунизиран и никой не е в безопасност. Зоните на конфликт се превръщат в благодатна почва за радикални идеологии и терористична дейност. Всеки ден се нарушават и погазват правата на човека, а невинни жени и деца са основните жертви.

В тези бурни времена броят на кризите по света е рекордно висок. Продължителните конфликти причиняват толкова много хуманитарни трагедии. Все по-трудно става решаването на конфликти и постигането на помирение. Много е лесно да окупираш и унищожаваш, но е много трудно да изграждаш отново и да помиряваш разбити общества.

Европа е символ на надеждата за милиони бежанци. Вдъхновени от общите си ценности сме решени да укрепим още повече усилията си за управление на миграцията в съответствие с международното право в хуманитарната област и правата на човека. Страните, които са по-близо до зоните на конфликт, като България, са изправени пред безпрецедентно предизвикателство. Приветстваме Декларацията от Ню Йорк като символ на съвместните усилия за укрепване на международното сътрудничество с цел по-добра защита и подпомагане на бежанците. Миграцията следва да се управлява чрез колективни глобални усилия по отговорен начин. Трябва да обърнем специално внимание на защитата на човешките права на мигрантите и бежанците, особено на най-уязвимите – жените, децата и хората с увреждания. В същото време, всички мигранти са длъжни да спазват законите на страната на пребиваване. България приветства акцента върху глобалното споделяне на отговорността. Този изключително важен елемент трябва да ни води в изграждането на партньорства между страните на произход, транзит и дестинация и цялата международна общност.

Настоящата глобална хуманитарна криза ни напомня, че трябва да се справяме с глобалните проблеми чрез приобщаващ и интегриран подход, като се фокусираме върху първопричините.

Тази криза засяга най-вече децата. Трябва да се вслушаме в тях. Трябва да помним, че детето е преди всичко дете и след това бежанец. На детето се полага пълният набор от права, признати в Конвенцията по правата на детето, включително събиране със семейството.

Г-н Председател,

Организацията на обединените нации има решаваща роля за справяне с тези предизвикателства. Усилията ни за управление на кризи изискват холистичен подход от страна на ООН, превантивна дипломация, посредничество, изграждане на мира, устойчивост и помирение. България участва активно в работата на Групата на приятелите на посредничеството, която допринася за тези усилия. Решени сме да помагаме на държави в криза да се възстановят и да тръгнат по пътя към устойчивото развитие. Има една стара поговорка: “Превенцията е най-доброто лекарство”.

България е ангажирана с глобалните усилия, насочени към предотвратяване и решаване на продължителни конфликти. По време на своето много успешно ротационно председателство на Процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа България предложи конкретни инициативи, насочени към подобряване на сигурността, стабилността, свързаността, помирение и устойчиво развитие на Балканите. България играe важна роля за засилване на експертизата на ЕС в региона и подкрепя евроатлантическата интеграция на страните от Западните Балкани.

Европейският съюз има уникално значение и силна легитимност поради мирните дискусии и преодоляването на различията чрез консенсус, поради споделените фундаментални права и правила, поради постигнатото безпрецедентно в света ниво на интеграция и сътрудничество между държавите-членки. Миналата седмица в България много успешно се проведе Годишната среща на Групата “Арайолош”. Десет президенти на държави-членки на Европейския съюз обмениха идеи и споделиха визия как да възстановят доверието в Европейския съюз и да донесат трайна стабилност и просперитет на Балканите. Това е голямо признание за приятелската, балансирана и принципна външна политика, която България провежда днес.

Трябва да работим в екип и да развиваме общи стратегии, а не да изграждаме крепости за защита на късогледи национални интереси. Трябва да ангажираме лидери от целия свят и всички сектори на обществото и не само да регистрираме конфликтите, но да ги решаваме. Трябва ни превенция – да бъдем проактивни, да установяваме наличието на кризи на ранен етап и да се справяме с тях. Трябва да засилим ролята на дипломацията и да дадем път на принципите, а не на интересите и оръжията. Да потвърждаваме, а не да предоговаряме принципите на международния ред. Както заместник-председателят на Европейската комисия г-жа Кристалина Георгиева подчерта по време на Световната среща на върха по хуманитарните въпроси в Истанбул, нужна е рязка промяна на начина, по който отговаряме на хуманитарни кризи чрез по-силно  фокусиране върху първопричините.

Възстановяването на мира и постигането на помирение в Сирия би било възможно само с воден от Сирия политически процес чрез приобщаващ преход, който отчита стремежите на всички слоеве на обществото. Важно е възможно най-скоро да се създадат благоприятни условия за възобновяване на вътрешно-сирийските мирни преговори.

Не искаме да се връщаме към времето, когато великите сили си разпределяха сфери на влияние. Не можем отново да позволим “политическите интереси” да разделят и окупират територията на суверенни държави или да създават замразени конфликти. Неотдавнашното ескалиране на конфликта в Украйна е източник на сериозна загриженост. Всеки опит за дестабилизиране на Украйна е неприемлив. България твърдо подкрепя териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна. Моята страна подновява призива си за пълно прилагане на Минските споразумения и потвърждава последователната си политика на непризнаване на незаконното анексиране на Крим, в съответствие с резолюцията на Общото събрание на ООН и решенията на Съвета на Европейския съюз по въпроса.

България подкрепя процеса на изграждане на мирен, стабилен и самостоятелен Афганистан. Ще продължаваме да допринасяме за процеса на възстановяване и изграждане на държавността в Афганистан чрез участието си в мисията на НАТО “Решителна подкрепа”. Даваме принос за Доверителния фонд на Националната армия на Афганистан и подпомагаме изграждането на административен капацитет на Афганистан по линия на официалната си помощ за развитие.

Мирният процес в Близкия Изток е достигнал критична фаза. Необходими са нови инициативи за съживяване на решението за две държави. България приветства неотдавнашните усилия в тази насока, особено Доклада на Квартета за мир. Високо ценим и напълно подкрепяме работата на Специалния координатор за Мирния процес в Близкия Изток г-н Николай Младенов в трудната му мисия. Потвърждаваме позицията си, че формулата “решение за две държави” е реалистичен, справедлив и траен начин за уреждане на израелско-палестинския конфликт. Решение, което да удовлетвори очакванията и на двете страни, може да бъде постигнато само чрез директни преговори, без условия, и в съответствие с всички валидни международни задължения.

България подкрепя изпълнението на договорения Съвместен всеобхватен план за действие по иранската ядрена програма, което е важна стъпка за постигане на стабилност в региона. Надяваме се, че всички договорени мерки ще бъдат изпълнени изцяло.

Петият пореден ядрен опит, извършен от Корейската народнодемократична република през септември е пряко нарушение на резолюциите на Съвета за сигурност на ООН. Призоваваме КНДР да прекрати програмите си за ядрено оръжие и балистични ракети и да възобнови диалога с международната общност, включително в рамките на шест-странните преговори.

Тероризмът и насилственият екстремизъм са тревожна заплаха за мира и сигурността. Сериозно сме загрижени от драматичното увеличаване на тези деяния. Не можем и не трябва да приемаме това за “новото нормално”. Трябва да се положат всички усилия за изкореняване на тероризма и екстремизма. България е член на Международната антитерористична коалиция.

Организацията на обединените нации има важна роля в управлението и координирането на всеобхватни действия за борба с тероризма. Съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН и Глобалната стратегия на ООН за борба с тероризма са добра основа за международно сътрудничество. България подкрепя прегледа на Генералния секретар на архитектурата на ООН за борба с тероризма.

Превенцията на радикализацията трябва да бъде основен елемент от реакцията. България е приела необходимото вътрешно законодателство и е изградила съответния институционален капацитет. Образованието, опазването на културното наследство и зачитането на правата на човека ще ни помогнат да се справим с причините, принуждаващи отделни хора да се присъединяват към агресивни екстремистки групи.

Ролята на ЮНЕСКО в тези усилия е от решаващо значение. Приветстваме всеотдайния труд и безценния принос на г-жа Ирина Бокова и лидерството й в насърчаването на образованието и междукултурния диалог в световен мащаб. Изключителната й дейност и силна ангажираност с принципите и целите на ООН са от основно значение за постигането на устойчив напредък и трайни резултати.

Г-н Председател,

Написахме история с приемането на Дневния ред за устойчиво развитие до 2030 г. и Споразумението от Париж за климатичните промени. Сега е време за тяхното изпълнение. Всички ние трябва да адаптираме националните си стратегии с цел изпълнение на тези ангажименти.

Като президент на България съм горд, че бях сред първите, които подписаха историческото Споразумение от Париж по климатичните промени по време на церемонията на високо ниво тук в Ню Йорк. Моята страна подкрепя скорошно влизане в сила на Споразумението. Българското правителство вече е започнало вътрешната си процедура по ратифицирането му.

Моята страна подготвя Националната програма за развитие “България 2030” с активното участие на гражданското общество, младите хора, частния сектор и медиите. Фокусираме се върху образованието, високите технологии и иновациите за развитието на зелена и енергийно ефективна икономика. Обучаваме младите българи за значението на устойчивото развитие. В български училища в партньорство с УНИЦЕФ са въведени специални програми за запознаване на децата с Целите за устойчиво развитие.

Г-н Председател,

Мирът не е даденост и от всички нас зависи да го защитаваме.  Мирът не е и просто липса на война. Мирът е права на човека. Мирът е върховенство на закона. Насърчаването на правата на човека е основна цел на ООН и определя нейната идентичност. България работи активно за укрепване на стълба по правата на човека на ООН.

България е решена да продължава да допринася за насърчаването на човешките права като член на Съвета по правата на човека за периода 2019-2021 г. и ще разчита на ценната подкрепа на партньорите за своята кандидатура.

България придава голямо значение на защитата на децата и насърчаването на техните права. Като съпредседател на Групата на приятелите на децата и Целите за устойчиво развитие България работи активно за интегрирането на човешките права на децата във всички големи междуправителствени процеси в ООН. Твърдо вярваме, че децата трябва да са в основата на глобалните действия.

Направихме правата на децата стратегически приоритет на Съвета на Европа по време на своето председателство на Комитета на министрите и сме горди с приемането на Софийската стратегия за правата на детето и пълната подкрепа на всички 47 държави-членки.

Поздравявам предишния български постоянен представител към ООН посланик Стефан Тафров за постигнатия успех като заместник-председател на Изпълнителния съвет на УНИЦЕФ и за неговата отдаденост на каузата на децата и човешките права.

През последните няколко десетилетия ООН постигна значителен напредък по линия на равнопоставеността на половете и овластяването на жените и момичетата. Тези усилия трябва да продължат и да бъдат засилени още повече. България участва активно на всички нива и твърдо подкрепя кампанията на ООН-Жени “Планета 50-50” за постигане на равнопоставеност на половете до 2030 г.

Жените в България имат пълноценно участие във всички сфери на живота. В нашето правителство двама от тримата зам.министър-председатели и половината министри са жени. Две трети от магистратите на всички нива са жени. България е на трето място в ЕС по участие на жените в управителните съвети на големи компании.

Г-н Председател,

През последните години се наблюдава нарастваща подкрепа от страна на международната общност за осигуряване на равни възможности за жените и мъжете при достъпа до висши ръководни позиции, включително за поста Генерален секретар на ООН. Резолюцията на Общото събрание по въпроса подчертава необходимостта при определянето на Генералния секретар да бъде осигурено равнопоставено и справедливо разпределение, основано на баланс по полов и географския признак, като същевременно бъдат изпълнени най-високите възможни изисквания.

След осем мъже Генерални секретари е дошло времето способна и уважавана жена от Източна Европа да оглави Обединените нации. България има много силен кандидат, истински лидер с богат опит в международните отношения и отлични умения за управление. Кандидат, който заслужава Вашето доверие и подкрепа.

Благодаря, г-н Председател!

*Акцентите в текста са поставени от редакторския екип на UNA News Bulgaria.

Оригинален текст (английски).

Източник: Bulgarian Presidency