COVID-19: Какви мерки са взети на национално, европейско и международно равнище? Част 2

0
839
Източник: UN

Какво правят международните организации?

Структурите на ООН работят в тясно сътрудничество с националните правителства, общества и здравния сектор, за да отговорят на тази криза с многосекторен, разумен и фокусиран върху правата на човека подход.

Програмата за доброволци на ООН кани квалифицирани специалисти да подкрепят системата на ООН с цел да бъдат смекчени икономическите, социалните и здравните последици от кризата, и да се запази напредъка, постигнат в осъществяването на Целите за устойчиво развитие. Международните доброволци на ООН могат да комуникират онлайн или да бъдат разпределени по места, след като бъдат премахнати ограниченията за пътуване.

Канят се всички, които имат необходимите квалификации като здравни работници, фармацевти и епидемиолози, или притежават опит в управлението на здравни грижи, кризи, комуникация и данни, статистика, санитария и хигиена, икономическо развитие, антропология и социология, да кандидатстват.

Източник: Европейски младежки портал

ЮНЕСКО пък кани млади иноватори и анализатори на данни да се включват в едномесечен Хакатон за противодействие на кризата. CodeTheCurve ще накара 40 отбора да се фокусират върху трите големи предизвикателствa – достъп до дистанционно обучение, управление на информация и данни (включително борба с дезинформацията) и адресирането на социални и здравни проблеми сега и след преминаването на COVID-19.

„Знаем, че по света има млади жени и мъже с иновативни идеи за това как технологиите могат да ни помогнат да се справим с пандемията, но те се нуждаят от подкрепа, за да ги реализират“, казва в изявление генералният директор на ЮНЕСКО, Одри Азуле. „Чрез този Хакатон, във връзка с нашите партньори (глобални компютърни и софтуерни гиганти IBM и SAP), се надяваме да помогнем за реализирането на тези идеи“. Кандидатстването е до 9 април, а одобрените отбори ще бъдат обявени на 15 април.

Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, УНИЦЕФ и Световната здравна организация създадоха наръчник с препоръки, който да подпомогне да се намалят евентуалните негативни последици върху обучението и благосъстоянието на децата. Това означава възможности за продължаване на обучението, включително дистанционно, както и да се предостави достъп до основни ресурси на всички деца. На местата, където училищата остават отворени, за да се обезпечи сигурността на децата и техните семейства, наръчникът съветва:

  • децата да бъдат информирани как да се предпазват;
  • да се поддържа висока лична хигиена;
  • да се почистват и дезинфекцират училищата;
  • да се повиши въздушния поток и вентилацията;

Международната организация на труда (МОТ) отбелязва, че кризата се е превърнала в икономически и трудов пазарен шок с последици, както върху производството на стоки и услуги, така и върху потреблението и инвестициите. Обръща се внимание, че има все повече признаци за задаваща се глобална икономическа рецесия.

Според директора на Международния валутен фонд, Кристалина Георгиева, „световната икономика е влязла в рецесия, която може да бъде голяма колкото тази през 2009 г., а дори и повече.“ Във връзка с това, МОТ препоръчва три спешни широкомащабни мерки, с които да се адресира въздействието на COVID-19: предпазване на работниците на работното им място от рисковете за здравето, които крие пандемията, стимулиране на икономиката и заетостта, подкрепа за работата и доходите. За стимулиране на икономиката се предлагат активни фискални и парични политики, данъчни облекчения и освобождаване от вноски за социално осигуряване и удължени срокове за ипотечни плащания. Подчертава се, че финансовата подкрепа на специфични сектори, като здравния сектор, може да помогне за смекчаване на икономическото въздействие, свързано с коронавируса.

От своя страна, Глобалният договор на ООН призовава бизнес лидерите навсякъде да се обединят, за да подкрепят работниците, общностите и компаниите, засегнати от пандемията, както и за координиран международен план, включващ бизнес сектора.

Реакция на институциите на Европейския съюз

„Най-голямата демонстрация на силата на европейската солидарност, виждана някога. По-силна дори от плана „Маршал“, програмата, която ни помогна да се изправим от руините на Втората световна война.“, казва Давид Сасоли, председател на Европейския парламент. 

В свое изявление от 19 март г-н Сасоли обявява, че „Европа реагира. Изправен пред тази драматична ситуация, с дълг да защитава живота, поминъка и стабилността за всички, Европейският съюз действа. Разбира се, трябваше да се преборим с националния егоизъм, но сега стана ясно как ще се изправим пред тази извънредна ситуация.“

Мерки предприе и Европейската централна банка, чийто Управителен съвет задейства нова временна програма за покупка на частни и държавни ценни книжа, за да противодейства на сериозните рискове за механизмите на парично-кредитната политика и перспективите в еврозоната, предизвикани от епидемията и бързото разпространение на коронавируса.

На 20 март Европейската комисия предложи задействането на Общата предпазна клауза от Пакта за стабилност и растеж (ПСР) като част от своята стратегия за бърз и координиран отговор на пандемията COVID-19. Предложението бе одобрено от правителствата в Съвета. Така държавите членки ще могат да предприемат мерки за адекватно справяне с кризата, като същевременно се отклонят от бюджетните изисквания, които обикновено се прилагат в рамките на европейската фискална рамка.

Като част от съвместната реакция на ЕС спрямо разпространението на вируса COVID-19, евродепутатите приеха с почти пълно единодушие три спешни предложения на извънредна пленарна сесия на 26 март. Одобрените предложения са:

  • Инвестиционна инициатива в отговор на коронавируса – насочване  на 37 млрд. евро от наличните фондове на ЕС към здравните системи, малките и средни предприятия, пазарите на труда и други уязвими сектори, сред които културния и творческия сектор, от икономиките на държавите членки на ЕС.
  • Разширяване на обхвата на фонд „Солидарност“, – мерките ще осигурят до 800 милиона евро за европейските страни през 2020. Операциите, които ще отговарят на условията на финансиране вече ще включват извънредни ситуации в областта на общественото здравеопазване, включително медицинска помощ, както и мерки за предотвратяване, наблюдение или контрол на разпространението на болестите.
  • Временно суспендиране на правилата на ЕС за летищните слотове – то ще предотврати оперирането на празни полети по време на пандемията. Авиокомпаниите няма да бъдат задължени да използват слотовете си за излитане и кацане, за да ги запазят през съответния период на следващата година.
https://twitter.com/EU_Commission/status/1247129658358972416?fbclid=IwAR0T4d9doGY5TgL6FDkAgrpRQoAjjoRHLowgm7929AnFqf8V0TYUShMFrA8

Освен това, на 27 март, Европейската комисия даде предложение да се осигурят 75 милиона евро от бюджета на ЕС за подпомагане на държавите членки да репатрират граждани на ЕС и за увеличаване на бюджета на RescEU за запасяване с медицинско оборудване. С това предложение на Европейската комисия ще бъде увеличен общият бюджет за първия по рода си запас от медицинско оборудване в RescEU (апарати за вентилация, защитни маски и основно медицинско оборудване) до 80 милиона евро.

На 3 април Европейската комисия реши да одобри исканията на държавите членки и на Обединеното кралство за временно освобождаване от мита и от ДДС на вноса на медицински изделия и предпазни средства от трети държави с цел подпомагане на борбата с коронавируса. Това ще улесни финансово снабдяването на лекарите, медицинските сестри и пациентите с медицинското оборудване, от което те отчаяно се нуждаят.

Комисията предложи и временна подкрепа за намаляване на рисковете от безработица при извънредна ситуация (SURE), за да се помогне на хората да запазят работата си по време на кризата. SURE осигурява финансиране за държавите членки в размер до 100 милиарда евро, като покрива част от разходите, свързани със създаването или разширяването на националните схеми за работа с намалено работно време. Европейската комисия  е мобилизирала до 140 милиона евро за разработването на ваксини, нови лечения, диагностични тестове и медицински системи, за да се предотврати разпространението на коронавируса и да се спаси човешки живот.

На 6 април Европейската комисия разблокира 1 милиард евро от Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Това ще позволи на Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), който е част от групата на Европейската инвестиционна банка, да дава специални гаранции, за да стимулира банките и други заемодатели да предоставят ликвидности на поне 100 000 европейски МСП и малки дружества със средна пазарна капитализация, засегнати от икономическите последици от пандемията от коронавирус. Очаква се наличното финансиране да бъде в размер на 8 милиарда евро. Гаранциите ще се предлагат на пазара чрез ЕИФ посредством покана за заявяване на интерес. Основните характеристики на тези гаранции ще бъдат: опростен и по-бърз достъп до гаранцията на ЕИФ; по-високо покритие на риска; акцент върху заемите за оборотен капитал в целия ЕС; предоставяне на възможност за по-гъвкави условия, включително удължаване на срока, разсрочване или гратисни периоди.

Комисията създаде и интернет страница за борба с дезинформцията, свързана с коронавируса и предостави материали за премахване на митовете и проверка на фактите. Всички големи платформи са взели мерки да популяризират достоверното съдържание, и да не популяризират, или да премахват заблуждаващо, незаконно и вредно съдържание например конспиративни теории за произхода на вируса или неговото предполагаемо предвидено разпространение.

В своята реч на 26 март председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заявява: „Вирусът ни атакува силно, но европейските граждани са също толкова силни…Особеното в тази битка е, че всеки един от нас има своята роля. Всеки един от нас може да помогне, за да платим дълга си. Спазвайки дистанция, можем да забавим разпространението на вируса. Данните от последните няколко дни показват, че можем да променим тенденцията, но само ако всички поемем своята част от задачата. Трябва да се грижим един за друг и да се подкрепяме взаимно. Защото ако има нещо по-заразно от този вирус, то това са любовта и съпричастността.“

Солидарност, доброволчество и изкуство по време на пандемия

Пандемията COVID-19 отново постави на преден план въпроса, свързан с бъдещето на Европейския съюз и солидарността между държавите членки. Болници в източната немска провинция Саксония приеха италиански пациенти, а три други провинции, близо до границата с Франция, направиха същото за френски пациенти. Германия, Франция, Австрия и Чехия изпратиха над 1 млн. маски и над 20 хиляди защитни облекла на Италия и Испания. Европейски лекари и медицински сестри от Румъния и Норвегия, изпратени чрез Механизма за гражданска защита на ЕС ще помага на италианския медицински персонал в Милано и Бергамо. Италия получи и доставка на лични предпазни средства, координирана чрез Координационния център на ЕС за реагиране при извънредни ситуации.

Солидарността е на първа линия. По официални данни в България има над 22 хиляди доброволци, готови да помогнат на възрастни хора, на болници и на МВР. 18 хиляди от тях са обучени доброволци към Български Червен кръст (БЧК), а останалите над 3000 са записани към общините. Записването става чрез телефони, обявени към общините и чрез онлайн платформи. Освен помощта от страна на доброволците, БЧК поде и Национална благотворителна кампанияЗаедно срещу коронавируса“, като с набраните средства ще обезпечават нуждите от всичко необходимо за ранното откриване, ограничаването на разпространението и лечението на COVID-19. БЧК стартира и нова услуга – Национален онлайн чат, посредством който ще се предоставя безплатна и конфиденциална подкрепа на хората, които са вкъщи и изпитват затруднения при справянето с настоящата обстановка, и които ще имат възможност да споделят своите притеснения и безпокойство.

Солидарност показаха и много издателства и онлайн платформи, като предоставиха безплатно своите ресурси, за да не се прекъсва образователният процес. Друг пример за взаимопомощ е каузата #ЗаДоброто на Проект #ЗАДОБРОТО и Фондация Бикоуз, които набират средства за покриване на спешни нужди на болниците в страната и София – за допълнителни медицински апарати/техника за обдишване, за друга апаратура, консумативи, включително за дообзавеждане и дообордуване на болнични помещения. Кампанията #ВремеЗаТеб на Национален младежки форум цели да подпомогне развитието на младите хора, организирайки различни онлайн семинари. Важно е да отбележим и безвъзмездната работа на всички артисти, които споделят своето изкуство с нас, макар и дистанционно, за да ни заразят с оптимизъм и да поддържат духа на социума

„Това е време за благоразумие, а не за паника. Наука, а не стигма. Факти, а не страх. Въпреки че ситуацията е класифицирана като пандемия, ние можем да я контролираме. Можем да забавим предаването, да предотвратим инфекциите и да спасим животи. Но за това са необходими безпрецедентни индивидуални, национални и международни действия. COVID-19 е нашият общ враг, на когото трябва да обявим война. Това означава, че страните имат отговорност да се “въоръжат“ и увеличат мащаба на своите действия. Всички ние също носим отговорност да следваме съветите на медиците и да предприемем основните, практически стъпки, препоръчани от здравните власти.“, заяви Антонио Гутериш, Генерален секретар на ООН.

Материала изготви: Велислава-Михаела Крачунова