Какви са правата на жените в Саудитска Арабия днес?

0
4811

С развитието на феминистките движения в Саудитска Арабия, сегрегацията постепенно започна да отстъпва място на половото равенство и зачитането на човешките свободи.

Феминистките движения се различават по цели, причини и намерения в зависимост от времето, културата и страната, в която съществуват.  Но всички те имат една обща цел – отхвърляне на неравенството между мъжете и жените.

По данни на доклад от Световната банка, повече от 1/3 от икономиките в света все още ограничават свободата на волята и свободата на движение на жените. Кралство Саудитска Арабия остава от икономиките, в които достъпът до институциите за жените, управлението на имущество и защитата на жените от насилие остават сравнително ограничени.

Да си жена в Саудитска Арабия

В Кралство Саудитска Арабия положението на жените не се изменило значително от създаването на държавата през 1932 г. Според стриктно спазвания закон, и до днес една жена може да бъде контролирана от нейния баща, съпруг и синове, които имат право да вземат решения от нейно име. До 2017 г. женската част от населението на Саудитска Арабия подлежи на много ограничения, създадени поради религиозни причини:

Източник: Human Rights Watch
 • Когато жените излизат на публично място,  задължително трябва да  са облечени с дрехи, които покриват всяка част от тялото  без очите, ръцете и краката.
 • От жените се изисква да ограничат времето, прекарано с мъже, които не са техни роднини.
 • Когато отиват на ресторант, мъжете и жените трябва да седят в отделни страни на ресторанта.
 • Някои обществени сгради, включително офиси, банки и университети, имат отделни входове за мъжете и жените.
 • Общественият транспорт, парковете и плажовете също са обособени в повечето части на страната.
 • Жените трябва да получат позволение от настойника си, за да могат да пътуват в чужбина.
 • Когато една жена започва работа, нейният работодател трябва да изиска разрешение за това от настойника ѝ.
 • Жените, които се опитат да избягат от насилника си, биват арестувани, върнати в семействата си и подсъдими за неподчинение.
 • Жените, които се борят за правата си публично , могат да бъдат арестувани.
 • За да излязе от затвора една жена, е нужно разрешение от настойник.

Историята на Лоуджан ал-Хатлул

Лоуджан ал-Хатлуле една от най-разпознаваемите защитнички на правата на човека в Саудитска Арабия.  Известна е с активните си кампании в социалните мрежи  срещу забраната за шофиране на жени и  за отмяна на системата на мъжкото попечителство в кралството.

През 2014 г. ал-Хатлул бе задържана за 73 дни, след като се опита да шофира в страната. Според статия на „Гардиън”, ал-Хатлул е привлякла вниманието на  саудитските власти след като публикувала видео как шофира, прибирайки се от Обединените арабски емирства. Няколко месеца преди качването на това видео – тя публикувала друго, в което била с непокрити лице и коса, в нарушение на възприетите в държавата крайно консервативни норми.

През 2018 г. Лоуджан е задържана за втори път. В продължение на 10 месеца след ареста ѝ не са ѝ повдигнати никакви обвинения нито е отведена пред съд. Възможността ѝ да комуникира със семейството и адвоката си е силно ограничена. Има данни, че през това време е пребивана, подложена на сексуален тормоз, измъчвана с токови удари и заплашвана с изнасилване и убийство. На първото съдебно заседание на 13 март 2019 г. е обвинена в опит за насърчаване на правата на жените и искане за прекратяване на системата за мъжкото попечителство. Посочени са и контакти с международни организации, чуждестранни медии и неправителствени организации, включително и Amnesty International.  Междувременно на дипломати и журналисти постоянно се забранява достъп до съдебните заседания. И до момента ал-Хатлул е в затвора.

Феминистките движения и правителството

През лятото на 2018 г. правителството на Саудитска Арабия отменя забраната за шофиране на жени, а през юли 2019 г.  обещава да смекчи законите за мъжкото попечителство.

Според неправителствената организация „Human Rights Watch” обвиненията срещу активистките почиват единствено на дейност, която вече е разрешена,  и се наблюдава липса на доказателства. „Human Rights Watch” и „Amnesty International” съобщават  за малтретиране и сексуално посегателство над някои от арестуваните.

Независимо от напредъка на Кралството, задържането на активистките без право на справедлив процес и упражняваното над тях насилие, могат да се разглеждат като оръжие, предназначено да служи като предупреждение за другите жени в страната да не последват примера на активистките. Заради участието си във феминистки движения, жените биват разделяни от дом, семейство и деца. Жените, дръзнали да се борят срещу  половата сегрегация в Саудитска Арабия, все още не са получили правото да видят промените в страната.

Поглед в бъдещето

Активисткото движение носи надежда на женското население в страната. Положителните промени показват напредъка на Кралството към пълно и равноправно участие на жените във всички части на обществото и са в съответствие с Цел №5 (Равенство между половете) от Целите за устойчиво развитие на ООН. Някои промени в националното законодателство са налице, например:

 • Жените над 21-годишна възраст могат да пътуват извън страната без съгласието на мъжки настойник.
 • Жените имат право да шофират.
 • За първи път от създаването на държавата, жените могат да гласуват в общински избори.
 • Жените имат право на достъп до образование и здравеопазване без разрешението на мъжки настойник.
 • Жените могат да започнат свой собствен бизнес.
 • Имат право да гледат на живо футболни мачове и други спортни събития.
 • Могат да бягат или правят физически упражнения на улицата.
 • Имат право да се запишат в армията.
 • Разведените жени могат да запазят попечителство над децата си.

Според „Първи доброволен национален доклад на Кралство Саудитска Арабия” от 2018 г., изготвен от Кралството във връзка с постигането на Целите за устойчиво развитие, държавата отчита значителен напредък. Пример е приближаването ѝ все повече до равнопоставеност в трудовите възнаграждения по пол. Един забележителен напредък е нарастване участието на жените в пазара на труда от 12% през 2009 г. до 18% през 2017 г.

Създадени са редица благотворителни дружества и неправителствени организации, които предлагат морална и материална подкрепа. Те се стремят да насърчават участието на жените в пазара на труда и да провеждат събития и дейности, които създават възможности за партньорства и обмен на информация.

Кралството стартира и други инициативи, пряко свързани с петата от Целите за устойчиво развитие. Сред тях са равенството между половете в държавната служба и подпомагане на жените лидери. Страната ратифицира Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, приета през 1979 г. от Общото събрание на ООН.

Според последния доклад на ООН за ЦУР през последните 25 години е постигнат глобален напредък в реформирането на законите за подобряване равенството между половете, но в много държави остават дискриминационни закони и пропуски в правната защита.

Във връзка с доклада от Световната банка през 2019 г. „Жени, бизнес и законодателство 2019“, Саудитска Арабия налага нормативни ограничения по отношение на равенство между половете в някои аспекти – свобода на движение, започване на работа, заплащане, встъпване в брак, деца и получаване на пенсия. Кралството развива предимно предприемаческия сектор.

„Ще продължим работа с международни организации, институции и партньори“, споделя в националния доклад настоящият крал на Саудитска Арабия, Салман ибн Абдулазиз ал Сауд.

Материала изготви: Мартина Казакова