Какво е новото поколение неравенства между хората?

Докладът за развитието на човечеството за 2019 г. идентифицира ново поколение неравенства, за което все по-определящи са възможностите на хората в 21 век.

На 9 декември 2019 г. бе представен Доклада за развитието на човечеството за 2019 г. по Програмата на ООН за развитие (ПРООН/UNDP) със заглавие „Отвъд доходите, отвъд средните стойности, отвъд днес: Неравенства в развитието на човечеството през 21 век“. Изготвен е от редица експерти от цял свят и идентифицира ново поколение неравенства, за което все по-определящи са възможностите за развитие на хората в 21 век. Ново поколение неравенства се очертават основно около образованието, технологиите и промяната на климата. Докладът за развитието на човечеството за 2019 г. разкрива 5 важни резултата от изследването на ПРООН  относно неравенствата.

Сравнително повече хора от преди достигат минимален жизнен стандарт на живот и все по-рядко се среща крайна бедност и глад, но процесът не бива да бъде прекъсван. Във всяка страна много хора не виждат перспектива за по-добро бъдеще. Липсват надежда, цел или достойнство. Мнозина други са избягали от крайна бедност, и въпреки това, нямат нито възможности, нито ресурси да контролират собствения си живот. Често пол, етнос или богатството на родителите определят мястото на един индивид в обществото.

Неравенствата се променят. Преди около 30 г. те са били масови, например много деца не са оцелявали в ранна детска възраст или са били пренебрегвани от образователната система, но тези пропасти успяват да се затворят бързо.

Според доклада, новогенерирани неравенства са резултат от несъответствия в човешкото развитие, които остават широкоразпространени, въпреки постиженията в намаляването на крайните лишения. Влияние оказват и неравенствата, които се натрупват през целия  живот, например неравенствата във властта или половите такива.

Неравествата започват още преди раждането и могат да се появят нови с времето.

Докладът констатира, че разликите в основния жизнен стандарт се стесняват за милиони хора. Същевременно нуждата човек да преуспее се е развила, което ни кара да се запитаме: какво трябва да бъде „хубаво е да имаш“? Достъпът до широколентов интернет и достъпът до университет стават все по-важни ключове към успеха, а отсъствието им блокира  хората да намерят своя път към просперитета.

Достъпът до широколентов интернет се е смятал за лукс, за разлика от сега, когато това се счита за даденост и спомага  все по-голям брой млади хора да са образовани. В същото време промяната на климата, неравенството между половете и международните конфликти системно пораждат нови неравенства.  Особено притеснителни са неравенствата, произхождащи от напредъка в технологиите и изменението на климата – две сеизмични промени, които, ако не им се противодейства, биха могли да задействат „новите големи разминавания“ в обществеността. Възможно е липсата на действия в тази посока да консолидира властта и политическото господство на малцинствата.

Много често неравенствата се пораждат на икономическа основа, захранвани от идеята „да правиш пари е най-важното нещо в живота“. Минавайки през частта „отвъд доходите“, се изисква справяне с вкоренени интереси – на социалните и на политическите норми, вградени дълбоко в рамките на нацията. Времената се променят и затова се нуждаем от нови начини за справяне с новогенерираните неравенства. Цикълът е непрестанен.

Но за неравенствата има решения. Докладът представя широк набор от възможности за провеждане на политики, които да обхващат всички възрасти и поколения и които биха могли по един или друг начин да помогнат за справянето с неравенствата, например:

  • засягане на социалните нагласи, които увековечават дискриминацията или подсилват важността в ранното детско образование;
  • изработване на по-изчистена картина на цялата история за неравенствата, включително като се открои кои групи хора са в неравностойно положение и защо;
  • да се отчете, че кризата с климата и бързите технологични промени имат дълбоки последици за неравенствата;

„Целта на доклада е да накара хората да осъзнаят важността на Целите за устойчиво развитие на ООН и да покаже какво е сърцето на мисията зад Програмата на ООН за развитие, която работи със 170 държави – членки на ООН“ – казва Педро Консейсао, директор на Службата по Доклада за развитието на човечеството.

Концепцията на Доклада за развитие на човечеството по Програмата на ООН за развитие е свързана със свободата на индивида да решава какво да прави с живота си, кой иска да бъде и по какъв начин да живее.