[:bg]Какво значи „пряка демокрация“ и какви са твоите права?[:]

0
1768

[:bg]Автор: Таня Мирчева*

Прякото участие на гражданите в държавното управление е не само белег за развита демокрация, но и конституционно право, за което трябва да бъдем информирани.

Съгласно българската конституция и Закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление всеки пълнолетен български гражданин може да инициира и да участва в обсъждането на важни въпроси от местно и национално значение.

Израз на този принцип са възможностите всеки от нас да организира местна или национална гражданска инициатива, референдум, общо събрание на населението, а при необходимост и протест.
Въпреки че първият успешен местен референдум у нас е проведен още през 2011 г., идеята за активно участие на гражданите в местното самоуправление все още не е популярна. Много от нас не са достатъчно добре информирани как биха могли да инициират дебат в общината или да организират подписка.

В началото на 2021 г. се появи сайтът на независимата гражданската платформа „Правото е твое“, която има за цел да информира гражданите как, стъпка по стъпка, биха могли да организират гражданска инициатива, местен референдум, общо събрание на населението или протест. „Правото е твое“ ще се стреми да повиши правната култура на гражданите и да помогне на онези от тях, които не само имат ясни идеи за промяна, но и са готови да работят, за да я осъществят. Създател на платформата е Таня Мирчева, юрист и докторант по право. Вдъхновена е от убеждението, че нито едно управление не може да замени ползата от активно гражданско общество, в което гражданите не само отстояват правата си, но и самите те работят активно, за да променят статуквото към по-добро.

На сайта си платформата предвижда да ни среща с граждани, които успешно са организирали тези инициативи и са готови да споделят от първо лице за опита си, трудностите, с които са се сблъскали, и, разбира се, как са успели да ги преодолеят. Целта е повече хора да осъзнаят, че всички тези възможности за активно участие на гражданите в решаването на въпросите на управлението, са реални и трябва да станат част от ежедневието на обществото.

Малко известен факт е, че едва 1/10 от жителите с право на глас в дадена община биха могли да инициират местен референдум. Това означава, че в малко населено място с 1000 жители са достатъчни подписите на само 100 граждани, събрани за период от 3 месеца, за да бъде свикан референдум.

По отношение на общото събрание на населението пък са достатъчни подписите на само 1/50 от жителите в общината. Организирането на тези две инициативи е в пъти по-лесно в сравнение с национален референдум и представлява реален инструмент за пряко участие на гражданите във вземането на решения по важни за тях въпроси.

Друго важно конституционно установено право е това на мирен протест. Всеки гражданин има право да организира или участва в такъв без да се нуждае от каквото и да било специално разрешение. Достатъчно е единствено да уведоми общината в писмен вид 48 часа пред предвидения протест.

Това е само малка част от информацията, която можете да научите на страницата на „Правото е твое“. В платформата посетителите ще открият бланки на необходимите документи, които биха могли да свалят напълно безплатно. Ще могат и да се запознаят с редица организационни идеи, които ще им помогнат по-лесно да планират и осъществят своята гражданска инициатива.

*Таня Мирчева е юрист, докторант по право и автор[:]