[:bg]Какво очакват младите от новия председател на Европейския парламент?[:]

0
1484
Снимка:

[:bg]

Снимка: antoniotajani.it

След четири рунда на гласуване тази седмица членовете на Европейския парламент избраха своя нов председател в лицето на италианския политик Антонио Таяни, представител на Групата на Европейската народна партия (ЕНП). Към Таяни има множество очаквания, едно от които е да подкрепи правата на младите хора. Именно за това апелира Европейски младежки форум – най-голямата платформа на младежки организации на континента, обединяваща близо 100 организации. Ето какво се казва в обръщението на Европейския младежки форум към новоизбрания председател на Европейския парламент:

Призоваваме председателя Таяни да проправи пътя за изпълнение на обещанията, които бяха направени към младите хора по време на изборите за Европейски парламент през 2014 г. Становища по отношение на устойчиви инвестиции за младежта и заетостта трябва да се следват като бъдат отразени в бъдещата Многогодишна финансова рамка (МФР ), с увеличаване на финансирането за програми като Еразъм+.

Младите хора все още са изправени пред много пречки, които не им позволяват да се ангажира с вземането на решения, особено на европейско равнище. Това води до увеличаване на недоверието към политически представители и институции, което от своя страна представлява сериозна заплаха за бъдещето на европейската демокрация.

Ние призоваваме всички проевропейски сили в парламента, с подкрепата на своя председател, да работят за реформиране на нашия съюз и това той да бъде по-близо до гражданите си.

Европейските избори през 2019 г. ще бъдат от решаващо значение и ние разчитаме на Европейския парламент да осигури подходящо участие на младите хора в този демократичен процес, включително при избора на следващия председател на Европейската комисия. Само 28% от младите европейци са гласували в изборите за членове на Европейския парламент. Тези проценти представляват липса на доверие към политическото лидерство. Председателю Таяни, имате възможността да промените това и да привлечете най-подкрепящите обединена Европа гласове – тези на младите хора, на масата на преговорите.

Изграждането на устойчива и напредничава Европа не може да бъде постигнато без младите хора да бъдат поставени в центъра на процеса на вземане на решения в ЕС. Изключително важно е, че вече са поети ангажименти за развиването и укрепването на канали, които позволяват на младите хора наистина да бъдат чути, включително чрез политическия младежки фестивал, Европейското младежко събитие (EYE) и находчивата, динамичната и междусекторна Стратегия на ЕС за младежта. Европейският парламент трябва да продължи да подкрепя намаляването на възрастовата граница за гласуване до 16 години, което овластява младите хора да упражняват своите демократични права.

Европейският младежки форум очаква с нетърпение да работи в тясно сътрудничество с председателя Таяни и се надява, че Европейският парламент е обединен в подкрепата си към младите хора. Тъй като ЕС е изправен пред най-тежката криза на идентичността в историята си, инвестирането в младите – поколение, което е проевропейското по рождение, е единственият начин да се гарантира оцеляването и продължаването на европейския интеграционен проект.


Европейски младежки форум (ЕМФ) е платформа от младежки организации от цяла Европа. В нея членуват национални младежки съвети и международни неправителствени организациии. ЕМФ събира представители на младежта от цяла Европа като подпомага овластяването на младите хора и насърчава активното им участие в обществения живот. След двудневното събрание официално броят на членуващите младежки организации в ЕМФ достига до 100 организации.

От 2015 г. Национален младежки форум е пълноправен член на Европейски младежки форум.

Източник: Европейски младежки форум [:]