Какво прави Програмата на ООН за развитие в Сирия?

0
1241

UNDP logo jpg

Почти шест години след началото на конфликта в Сирия, инфраструктурата и икономическите сектори са опустошени поради продължителния конфликт. До края на 2014 г., Сирия е изгубила $ 203 млрд. – загуба, която е четири пъти по-голяма от брутния вътрешен продукт на страната за 2010 г.

Над половината от работната сила е безработна, а 75% от населението живее в бедност. В същото време, милиони сирийци продължават да търсят убежище в съседните страни, където вече уязвимите приемащи държави се борят с притока им.

Програмата на ООН за развитие и Сирия

Като една от агенциите за развитие в Сирия с най-голямо присъствие, Програмата на ООН за развитие (ПРООН) работи със засегнатите общности, за да им помогне да се справят, възстановят и най-вече защитят постигнатите развития.

ПРООН осигурва временна заетост на засегнатите хора; подпомага на местните предприятия да възстановят производствените активи, подкрепя основните здравни услуги като амбулаторното обслужване; подкрепя репродуктивното здраве и помощта за хората с увреждания; и създава проекти за сметосъбиране и други инициативи за предотвратяване на заразните болести, които се появяват, когато общностите са обект на лошо хранене, ниска подкрепа на здравеопазването и лоши условия на живот.

В държавите, съседки на Сирия, ПРООН подкрепя приемните общности със справянето им с притока на бежанци, подобрявайки инфраструктурата и повишавайки местните икономически и работни възможности, особено за уязвимите групи като младите хора, хората с увреждания и жените.

Подходът за развитие на ПРООН се фокусира върху изграждането на устойчивост и гарантира, че общностите не само ще се възстановяват от кризата, но и ще подобряват перспективите си за дългосрочно развитие, необходими за постигането на траен мир.
Администраторът на Програмата на ООН за развитие (ПРООН), Хелън Кларк, потвърди ключовото значение на устойчивостта, основана на развитие, на международния отговор на продължаващата криза в Сирия, в нейните заключително забележки към Форума за развитие на устойчивост. Конференцията на високо равнище бе свикана от ПРООН на 8 и 9 ноември 2015 г., в Мъртво море в Йордания, като домакин бе правителството на Йордания.

„Подходът на устойчивост трябва да бъде неразделна част от подкрепата, оказвана на сирийци в Сирия и в съседните страни. Това е и от решаващо значение за повишаването на устойчивостта на общностите и държавите,приемници на бежанци“, подчерта Кларк. „Изграждането на устойчивост изисква по-големи и по-предвидими инвестиции, и ние трябва да преследваме по-практични, по-нови и по-иновативни начини за финансиране отвъд съществуващите класификации на международнато помощ“.

Какво представлява Форумът за развитие на устойчивостта?

Форума за развитие на издръжливостта се организира от регионалния план за бежанците и устойчивостта на ООН (наречен „3RP“) и регионалната Група за развитие на ООН. Обхватът му включва шестте най-засегнати от кризата в Сирия страни – Египет, Ирак, Йордания, Ливан и Турция, в допълнение към самата Сирия. Той събра близо 400 представители на водещи партньорства, участващи в отговора на кризата в Сирия, измежду които и министри на най-засегнатите от кризата в Сирия страни, агенции на ООН за развитие и хуманитарност, работещи в Сирия и в съседните страни, заедно с дарители, партньори от неправителствения организации и частния сектор.

Форумът състави стратегическа програма с насоки, наречена Програма за устойчивост „Мъртво море“, която определя водещи принципи и застъпници за стратегически елементи за действия, които са необходими, за да се даде здрав и изчерпателен отговор от засегнатия регион. Всяка страна може да адаптира този документ, за да информира и ръководи своя собствен отговор на национално равнище.

Програмата за устойчивост „Мъртво море“ предлага 10 ключови елементи за действие, необходими за задвижването на решаването на Сирийската криза:

1. Укрепване на устойчивостта на хората, общностите и възможностите за реакция в Сирия.
2. Увеличаване на отзивчивостта и ефективността.
3. Разработване на иновативни, многогодишни механизми и инструменти за финансиране, за да се подобри финансовата предвидимост.
4. Укрепване на местния капацитет, реагирайки със и чрез местни системи, институции и структури.
5. Разширяване на използването на подходи, базирани на програми, за доставянето на основни услуги.
6. Ангажиране на частния сектор в отговор на устойчивостта и разработването на нови подходи.
7. Разширяване на възможности, укрепвайки благоприятната среда за установените предприятия и предприемачи.
8. Укрепване на правната основа за – и драстично увеличаване на – икономическите възможности за засегнатите общности.
9. Изграждане на капацитет за решаване на спорове сред засегнатото население, обществените институции, приемните общности, религиозните организации и други заинтересовани лица.
10. Планирайки и изграждайки капацитети, така че да съществува възможност за бъдеща реконструкция и възстановяване.

„Продължавайки напред, тези критични елементи трябва да бъдат взети предвид от приемащите правителства, като част от техните национални планове за действие. Те следва също така да подкрепят едно ново партньорство между приемащите правителства и международните партньори“, заяви Кларк, като потвърди, че финансирането на походите на устойчивостта трябва да съвпада с амбицията си.

Изготвил: Магдалена Райкова

Повече информация по темата: UNDP – Resilience Development Forum, Resilience Development Forum (2), „Responding to the crisis in Syria“, „Resilience Critical to More Effective Syria Response

UNDP лого