[:bg]Какво реализираха българските младежките делегати към ООН през последните 6 месеца?[:]

[:bg]

На 13 декември българските младежки делегати към ООН представиха дейностите си през последните 6 месеца на брифинг в Министерство на външните работи, на който присъстваха представители на Министерство на външните работи и Министерство на младежта и спорта.

За първи път представяне на дейността си  на национално и на международно ниво за втората половина на 2016 г. направиха четирима младежки делегати – Анина Йовкова и Димитър Димитров с мандат 2015/2016 и Александра Мирчева и Ива Цолова 2016/2017.

Александра и Ива описаха подробно подготовката си преди  работната си визита в рамките на 71-та сесия на Общото събрание на ООН, която включва вътрешно обучение с координатора на Програмата, обучение по застъпничество, организирано от Европейски младежки форум и серия от срещи с представители на дирекция „ООН и сътрудничество за развитие“ и дирекция „Права на човека“ към Министерство на външните работи. Младежките делегати разказаха повече за участието си в Трети комитет по социални, хуманитарни и културни въпроси, където направиха изказване от името на младите хора в България на база предварително проведено онлайн проучване за мненията и нагласите им към актуални предизвикателства пред младежта в България. Делегатите представиха подробно и събитието, което организираха с румънските си колеги на темата „Младите хора – двигател на промяната днес“. То беше насочено към ефективното включване на младите хора в процесите на взимане на решения, новите форми на младежко участие и необходимите компетенции, които младите хора могат да развият, за да участват в тези процеси.

Александра и Ива успяха да очертаят и основните акценти, в рамките на натоварения си график през двете седмици в Ню Йорк, които включват посещения на разнообразни младежки събития, на които изведоха на преден план мненията на млади хора в България и споделиха добри практики, срещи със Световната федерация на асоциациите на ООН, Програмата за развитие на ООН. Безспорно сред най-вълнуващите срещи са тези с Генералния секретар на ООН – Бан Ки-мун, с председателя на Общото събрание на ООН – Питър Томпсън и с Пратеника на Генералния секретар на ООН по въпросите за младежта – Ахмад Алендауи.

Анина Йовкова и Димитър Димитров също представиха дейностите, реализирани в рамките на техния пасивен мандат. Пасивният мандат се реализира за първи път и има за цел да установи приемственост и устойчивост на инициативите, стартирани от младежките делегати в активния им мандат. Анина и Димитър разказаха повече за участията си на международни форуми като Международен работен лагер на ЮНЕСКО в Южна Корея, Международна конференция „Ролята на младите хора в превенцията на насилствения екстремизъм” в Истанбул, Турция, Европейска конференция „Социални права във време на криза”, Международна младежка конференция в Крушево, Македония.

Българските младежки делегати участваха и в мащабно проучване на Фонда на ООН за население (UNFPA), обхващащо България, Румъния, Украйна и Грузия, за идентифициране и документиране на успешни практики за включване и ангажиране на младежите в изработването и реализирането на политики. Програмата „Български младежки делегати към ООН“ е разпозната като добър пример и лидер в Черноморския регион, а резултатите от проучването ще бъдат систематизирани в публикация на Фонда с цел мултиплициране на добрите практики и установяване на програмата „Младежки делегати към ООН“ и в други държави в региона.

Александра и Ива разказаха и за работата си на национално ниво след завръщането си от Ню Йорк и споделиха планираните инициативи и кампании за 2017 г. в изпълнение на приоритетите им – образование, социално предприемачество и популяризиране на Целите за устойчиво развитие. През следващата година Александра и Ива започват мащабна кампания за популяризиране на Целите за устойчиво развитие и ще се опитат да достигнат до максимално много младежи на местно ниво чрез срещи в различни градове в страната.

[:]