Как обществата могат да помогнат в борбата с насилствения екстремизъм

0
965
UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten
UN Photo/Mark Garten

Разбирайки напълно тези, които могат да бъдат податливи на отровни идеологии – справянето с основните причини за радикализацията и помагането на хората и общностите, преди проблемите да ескалират – ще съдейства на международната общност в разработването на ефективни, достойни и базирани на права отговори на “една от най-сериозните заплахи, пред които нашият свят е изправен”, заяви Генералният секретар на ООН, Бан Ки-Мун.

“Трябва да разберем какво мотивира тези, които подозираме, че са уязвими към екстремизма и да задълбочим познанията ни за условията, които водят до тяхната уязвимост”, каза Бан Ки-Мун в Монреал, Канада, по време на посещение в Центъра за превенция на радикализацията водеща до насилие през изминалата седмица.

Отбелязвайки, че е направил предотвратяването на насилието и екстремизма нов приоритет за ООН, Генералният секретар припомни, че той представи нов план за действие за предотвратяване насилието и екстремизма миналия месец пред Общото събрание, който подчертава значението на преодоляването на причините за насилствения екстремизъм.

“Планът предлага “изцяло правителствен” и “изцяло обществен” подход”, каза той, подчертавайки, че: ”Ние трябва да съборим силозите между мира и сигурността, устойчивото развитие, правата на човека и хуманитарните участници на всички нива – включително и в ООН”.

Бан призова също така ангажирането на всички сектори на обществото – религиозни лидери, жени-лидери, младежки групи, лидери в областта на изкуството, музиката и спорта, както и на медиите и частния сектор.

“Разбирането на тези явления не означава оправдаването им – това ни позволява да разработим ефективни, превантивни отговори”, подчерта той като добави, че: “Когато ние се ангажираме пряко с общностите, ние можем значително да допринесем за справянето с основните причини за насилствения екстремизъм, който може да доведе до тероризъм”.

Генералният секретар на ООН отбеляза също така, че местните инициативи могат да възстановят доверието между правителствата и обществата. “Можем да спомогнем за насърчаването на правата на човека и да излекуваме болните общества,” каза той, подчертавайки, че: “Когато поставяме човешките права в центъра на нашия отговор на насилието и екстремизма, можем да успеем в откриването на по-безопасно и по-стабилно бъдеще за всички.”

“Вашите местни усилия ни помагат да изградим световна реакция, която се занимава с проблемите, пред които сме изправени по принципен и всеобхватен начин. Тези силни партньорства ще пожънат успех”, заключи Генералният секретар.
Изготвил: Магдалена Райкова

Източници: UN News Centre