Как промяната става възможна

Duga

Колко пъти България е била част от Съвета за сигурност? Кои са основните органи на Организацията на Обединените нации? Какво представляват гражданските права? Кои са моите основни човешки права и свободи? Защо някой не направи нещо, за да може в България да живеем по-добре? А защо този някой да не бъда аз и моите съученици?

На тези и много други въпроси търсиха отговори учениците от СОУ „Бачо Киро“ от град Павликени с помощта на обучители от Дружество за ООН в България в рамките на проект “Заедно да посрещнем предизвикателствата пред света”.

В рамките на обучението учениците успяха да построят мост в далечната страна Дердия, да отскочат до централата на ООН, да рисуват картини и да построят египетски пирамиди.

Duga2

Преживяването на тези и други ситуации помогна на учениците да се запознаят с теми свързани с правата на човека, правата на детето, ООН, ефективната комуникация и работата в екип. В края на обучението съвместно с екип от обучители учениците положиха началото на написването на Училищна харта за права на човека, която да бъде част от училищния живот.

Това е първото обучение в рамките на проекта и е част от подготовката на “млади обучители”, които да запознаят местната общност по метода “връстници обучават връстници”, да проведат лаборатории съвместно с родителите и учителите и да влязат заедно с най-малките в рамките на общи работилници.

Благодарение на помощта от страна на ръководството и екипа на училището проектът ще продължи в неговите следващи фази и ще спомогне да бъдат подготвени учениците от град Павликени като отговорни граждани в днешния глобален свят.

Настоящият проект стана възможен благодарение на фондация „Работилница за граждански инициативи по програма „Дъга“ 2015-2017, с финансовата подкрепа на фондация „Велукс“. 

Duga1

1 COMMENT

Comments are closed.